Nyutvecklat system för användarstöd från Sigma

Nyutvecklat system för användarstöd från Sigma i samarbete med Ericsson Sigma Information Design i Göteborg presenterar ett nytt användarstöd som kopplar samman ett mjukvarusystem med informationen som beskriver systemet. Kopplingen utnyttjas för att konstruera online-hjälp till det aktuella mjukvarusystemet via de vanligaste webbläsarna. Hjälpsystemet har fått namnet OPUS, Online Publishing System och erbjuder bland annat situationsanpassad åtkomst av informationen. OPUS presenteras i sin första kommersiella tillämpning tillsammans med ett mjukvarusystem i Ericssons GSM-portfölj. Ericsson Software Technology AB i Karlskrona har tagit ett nytt grepp på mjukvarusystemet SOG, Service Order Gateway. Den nya releasen förenklar för operatörer av mobiltelefoni-system att bland annat introducera nya tjänster eller driftsätta nya nätverk i befintliga administrativa system. Under arbetet med att designa om SOG har OPUS använts som koppling mellan SOG och informationen för att åstadkomma en kundspecifik dokumentation. - Fördelarna med OPUS gentemot andra kommersiella programvaror är att OPUS är helt generellt och plattformsoberoende. Det är ett dynamiskt och neutralt gränssnitt mellan mjukvarusystem och informationen som också underlättar det parallella utvecklingsarbetet av produkt och information. Det innebär en förenklad hantering för den som dokumenterar mjukvarusystemet, men ger framför allt en ökad användbarhet för slutanvändaren av produkten, förklarar Niklas Börjesson, initiativtagare på Sigma Information Design. - När man använder ett mjukvarusystem och behöver information om något är det viktigt att informationen finns lätt åtkomlig, säger Göran Persson, projektledare på Ericsson Software Technology AB. Det känns tillfredsställande att kunna presentera OPUS tillsammans med vår mjukvara SOG, som bygger på liknande krav på förenklad administration. - OPUS skapar länkar mellan mjukvarusystemets gränssnitt och informationen. Man kan med fördel använda den situationsanpassade (context-sensitive) länkningen som effektivt plockar fram exakt de uppgifter man söker. OPUS erbjuder också navigering på rubriknivå, sökning på indexerade ord samt dessutom avancerad fritextsökning, avslutar Niklas Börjesson. Sigma Information Design ingår i Sigmakoncernen som erbjuder konsulttjänster inom affärsområdena Informationsteknologi och Industriell teknologi. Koncernen, som är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista, har ett nät av kundnära dotterbolag och över 1700 medarbetare. ........................................ För mer information, kontakta: Carl Vikingsson, VD och ansvarig för affärsområde Fordon vid Sigma Information Design, tel 031-779 47 30. Mobiltel 0709-89 89 43. Niklas Börjesson, ansvarig för affärsområde Telekom och Datakom vid Sigma Information Design, tel 031-779 47 74. Mobiltel 0709-89 89 74. Internet: www.id.sigma.se Göran Persson, projektledare, Ericsson Software Technology AB, tel 0455-39 55 40. Internet: www.ericsson.se/SE/epk ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar