Rapport från Sigmas extra bolagsstämma den 14 augusti 2007

Sigmas extra bolagsstämma den 14 augusti 2007 fastställde den försäljning som aviserats av dotterföretaget Berika AB till ID Intressenter AB. Stämmans beslut var enhälligt. Försäljningen underställdes beslut av bolagsstämma då ägarna till ID Intressenter AB är styrelseledamöter i dotterföretag till Sigma.

Försäljningen är genom beslutet nu genomfört med effekt från 1 augusti 2007. Köpeskillingen uppgår till 6,4 mkr som erläggs kontant. Försäljningen medför ingen resultateffekt i det tredje kvartalet efter den värdejustering som gjordes vid halvårsskiftet 2007 på aktieinnehavet i Berika AB. Likviditets och balansräkningseffekter kommer att inkluderas i det tredje kvartalet.

Sigma har tidigare ägt 70 % av Berika och ID Intressenter AB resterande 30 %.

Berika AB med dotterföretaget ID Kommunikation är en kommunikationsbyrå med fokus på företagsprofilering, varumärkesutveckling och marknadskommunikation.

Bolaget har 35 anställda med kontor i Malmö. Under år 2006 omsattes 34,2 mkr med ett EBIT-resultat på 1,2 mkr.


För ytterligare information, kontakta:
• Sune Nilsson, koncernchef Sigma AB (publ), mobil +46 703 79 15 28
• Lars Sundqvist, Ekonomichef Sigma AB (publ), mobil +46 703 79 22 02

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar