Sigma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

Affärsvolymen har minskat men marginalen ökar. Resultatet är något lägre jämfört med föregående år, men justerat för antalet arbetsdagar är det bättre än samma period 2012.

Januari – Mars

  • Omsättning 328 mkr (383)
  • Rörelseresultat 24,2 mkr (26,3) *)
  • Rörelsemarginal 7,4 % (6,9)
  • Kassaflöde -13,7 mkr (32,9)
  • Resultat efter skatt 18,1 mkr (17,6)
  • Resultat per aktie 0,21 kr (0,20)

För ytterligare information kontakta:

Håkan Karlsson, CEO, mobil 0703-79 20 00, e-post: hakan.karlsson@sigma.se

Lars Sundqvist, CFO, mobil 0703-79 22 02,e-post: lars.sundqvist@sigma.se

Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta.Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1500 medarbetare i åtta länder. www.sigma.se

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar