Sigma AB erbjuder optionsprogram till anställda

Styrelsen i Sigma AB (publ) har beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman att erbjuda samtliga anställda i Sigma-koncernen teckningsoptioner.

Varje anställd föreslås vara garanterad att förvärva 50-150 optioner beroende på anställningstid. Rätten att teckna utöver denna tilldelning föreslås differentieras med hänvisning till den anställdes befattning och ansvar i koncernen. Vid fullt utnyttjande ökar antalet aktier av serie B i Sigma AB med 150.000 aktier till 7.578.036. Ökningen motsvarar ca 2 procent av antalet aktier och 0,9 procent av antalet röster. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie under perioden november år 2000 t o m mars år 2001. För ytterligare information, kontakta: Dan Olofsson, VD, tel 040-691 70 00, mobil 0705-49 73 00 Anders Johnsson, ekonomi/adm dir, tel 040-691 70 00

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar