Sigma erhåller strategisk order som utvald leverantör av IT-konsulttjänster till Telia

Telia har tecknat ramavtal värt cirka en halv miljard kronor med några av Sveriges främsta IT-leverantörer. Datakonsultföretaget Sigma hör till de utvalda leverantörer som ska bistå Sveriges i särklass största IT-in-vesterare med såväl systemutveckling som specialistresurser.

Telia har i likhet med andra stora köpare av IT-konsulttjänster slutit ramavtal med ett urval av Skandinaviens ledande IT-konsultföretag. Det sammanlagda värdet ligger kring en halv miljard kronor per år. I första hand handlar det om en upphandling av ca 600.000 konsult-timmar för Telia Datas räkning, men i förlängningen rör avtalet alla Telias bolag, med en framtida potential på ungefär en miljard kronor för externa IT-konsulttjänster. Syftet är att mini-mera antalet leverantörer från dagens dryga 100 till sju större volymleverantörer med full kompetens inom alla tjänste-områden, såsom projektledning, verksamhets-utredning och systemutveckling. Konsultföretaget Sigma hör till de sju utvalda IT-specialisterna, vilket innebär att Telia har knutit till sig en av de ledande leverantörerna av teknisk och administrativ systemutveckling. - Att Telia valde Sigma beror mycket på det långvariga samarbetet som vi haft med företaget. Dessutom gjorde vi en noggrann analys av personalens kunnande och erfarenheter. Vidare kunde Sigma uppfylla våra högt ställda krav på miljötänkande, säger Staffan Ericsson som är projektledare för upphandlingen för Telias räkning. - I förlängningen ser vi gärna att samarbetet utvecklas från dagens kund/leverantör- förhållande till att övergå i ett partner-förhållande. Detta skulle på sikt utveckla och stärka Telias konkurrenskraft. Telia har i likhet med andra stora köpare av IT-konsulttjänster slutit ramavtal med ett urval av Skandinaviens ledande IT-konsultföretag. Det sammanlagda värdet ligger kring en halv miljard kronor per år. I första hand handlar det om en upphandling av ca 600.000 konsult-timmar för Telia Datas räkning, men i förlängningen rör avtalet alla Telias bolag, med en framtida potential på ungefär en miljard kronor för externa IT-konsulttjänster. Syftet är att mini-mera antalet leverantörer från dagens dryga 100 till sju större volymleverantörer med full kompetens inom alla tjänste-områden, såsom projektledning, verksamhets-utredning och systemutveckling. Konsultföretaget Sigma hör till de sju utvalda IT-specialisterna, vilket innebär att Telia har knutit till sig en av de ledande leverantörerna av teknisk och administrativ systemutveckling. - Att Telia valde Sigma beror mycket på det långvariga samarbetet som vi haft med företaget. Dessutom gjorde vi en noggrann analys av personalens kunnande och erfarenheter. Vidare kunde Sigma uppfylla våra högt ställda krav på miljötänkande, säger Staffan Ericsson som är projektledare för upphandlingen för Telias räkning. - I förlängningen ser vi gärna att samarbetet utvecklas från dagens kund/leverantör- förhållande till att övergå i ett partner-förhållande. Detta skulle på sikt utveckla och stärka Telias konkurrenskraft. För ytterligare information kontakta: Henrik Bergman, ansvarig för ramavtalet med Telia tel 08 - 15 09 75, fax 08 - 673 73 92, mobil 070 - 422 68 33 Sune Nilsson, VD i Sigma nBiT AB tel 031 - 15 09 90, fax 031 - 15 09 93 Bernt Sjögren, koncernchef i Sigma tel 040 - 49 73 00, fax 040 - 49 73 73

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar