Sigma förvärvar dataenhet inriktad på vård och omsorgssystem från Sema Group

Kommun-och-landstingsenheten vid Sema Group utvecklar datoriserade system för patientadministration och journalhantering för vård och omsorg inom landsting, företagshälsovård och privatmottagningar. Enheten har även utvecklat dokumentationssystem för äldreomsorg.

"För Sigma innebär övertagandet en expansion av företagets satsning på väldefinierade nischer", berättar Alf Dahl ansvarig för Sigma Affärssystem Syd. Enheten har ett 15-tal medarbetare och bland kunderna finns Hudkliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus, Omsorgsnämnden vid Stockholms Läns Landsting och Sophiahemmet i Stockholm. "För Sema Group innebär överlämnandet en koncentration till företagets kärnverksamhet som IT-partner, främst till statlig förvaltning och näringsliv" säger Valdemar Svensson, VD för Sema Group Outsourcing. Det är såväl Valdemar Svenssons som Alf Dahls bestämda uppfattning att förändringen kommer att innebära ett ökat fokus på verksamhetsområdet med positiva effekter för såväl nuvarande som nya kunder. Sema kommer att på alla sätt stödja Sigma i övertagandeprocessen för att inga problem skall uppstå och finns även framgent som en resurs till Sigmas och kundernas förfogande. Sigmakoncernen med ca 750 medarbetare är noterade på Stockholmbörsens O-lista och verksamt inom informationsteknologi och industriell teknologi. För ytterligare information kontakta: Alf Dahl 040-49 73 00, mobil 070-768 97 32 Valdemar Svensson 08 - 738 50 00 Håkan Mattsson 010-201 47 61

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar