Sigma förvärvar Frontec Research & Technology med cirka 65 medarbetare

Sigma har förvärvat Frontec Research & Technology AB som är ett bolag i Frontec-gruppen. Bolaget fokuserar på dynamisk produktutveckling samt analys och beräkning.

– Förvärvet stärker Sigmas affärsområde engineering solutions inom innovativ produktutveckling och gentemot marknadssegmenten Automotive och Telekom, säger Staffan Andersson, affärsområdeschef Sigma engineering solutions, som efter Sigmas delning i tre fokuserade börsbolag får namnet Epsilon AB. Frontec Research & Technology (tidigare Prosolvia RT), med säte i Göteborg, startades 1992 och är ett högteknologiskt företag med inriktning på dynamisk produkt- och processutveckling samt teknisk beräkning och information. Bland företagets kunder finns Hasselblad, Ericsson, Volvo och Saab. Per Tjernberg är koncernchef i Frontec AB: – Detta är ytterligare ett steg i vår renodling mot e-business. Att Sigma nu köper Frontec Research & Technology är också positivt för vår personal. Man kommer till ett ledande företag inom produktutveckling, beräkning och analys. – Sverige är ett mycket konkurrenskraftigt land inom kvalificerad produktutveckling och vi ser en ökande efterfrågan. Förvärvet, tillsammans med Sigmas dotterbolag High Tech Engineering och Sigma Product Development i Göteborg, stärker ytterligare vårt koncept inom Automotive och Telekom, säger Staffan Andersson. Genom förvärvet tillförs Sigma även kompetens inom områdena beräkning och analys. Det höga tempot i detta arbete framkallar också ett behov av beräkningsteknik och simulering i ett tidigt skede av processen, något som förkortar utvecklingstiden, förbättrar produktkvaliteten och begränsar det fysiska provningsarbetet. – Nu har vi över 100 anställda inom beräkning och analys vilket gör oss ledande i Sverige inom detta område, säger Staffan Andersson. Förvärvet sker kontant och köpeskillingen uppgår till 13,5 Mkr. Sigmas goodwillpost beräknas öka med 12,5 Mkr som skrivs av under en tioårsperiod. Bolaget beräknas under år 2001 omsätta cirka 60 Mkr och generera ett resultat före skatt om cirka 5 Mkr. Bolaget konsolideras i Sigmakoncernen fr o m 1 mars 2001 och kommer att gå upp i Sigmas dotterbolag High Tech Engineering och Sigma Product Development, vilket bidrar till successivt höjda marginaler. Sigma är en ledande leverantör av konsulttjänster inom affärsområdena e-solutions, embedded solutions och engineering solutions. De tre affärsområdena beräknas före sommaren 2001 att börsnoteras som tre självständiga bolag. Koncernen, som har drygt 3 300 medarbetare i tretton länder, fokuserar på lösningar för interaktion, innovation och integration. Sigmas ledstjärna är att stärka sina kunders konkurrenskraft och varumärken (www.sigma.se). För mer information, kontakta: • Staffan Andersson, affärsområdeschef Sigma engineering solutions, mobiltel 0703-27 39 00 • Mats Boström, Sigma Innovation AB, tel 08-553 910 00, mobiltel 0703-790 745 • Per Tjernberg, koncernchef Frontec AB, tel 08-733 75 05

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar