Sigma förvärvar Industrikonstruktioner

- och stärker ytterligare sin marknadsledande ställning i Sydsverige inom Industriell teknologi

O-listenoterade Sigma har förvärvat Industrikonstruktioner med 70 anställda i Hässleholm, Malmö, Helsingborg och Ljungby. Motivet till förvärvet är enligt Sigmas VD Dan Olofsson: - Vi stärker ytterligare vår marknadsledande ställning i Sydsverige och vi breddar kundbasen med ca 100 nya kunder. Industrikonstruktioner är välrenommerat och vi har en gemensam syn på kvalitetsinriktad produkt- och produktionsutveckling. Vi ökar också tillväxten inom affärsområde Industriell teknologi. Arne Sandberg, VD och en av huvudägarna till Industrikonstruktioner, ger följande svar på frågan varför Industrikonstruktioner väljer en gemensam framtid med Sigma: - Sigma tillför en bredare kompetens till våra kunder, bl a inom IT-området. Sigmas decentrala koncept är också av värde för oss, och vi har bedömt att Sigma är den bästa partnern för att föra vidare Industrikonstruktioners kultur. För egen del har jag nu uppnått pensionsåldern efter att ha byggt upp och drivit Industrikonstruktioner sedan några decennier. Jag värdesätter därför att vi löst successionen på ett för Industri-konstruktioner mycket positivt sätt. Vad betyder förvärvet finansiellt för Sigma: - Förvärvet sker kontant. Inklusive de synergier vi ser räknar vi med att på årsbasis öka Sigmas vinst per aktie med ca 0,50 kr. Sigmas soliditet minskar initialt från 49 till 47%. För 1998 beräknas, inkl detta förvärv, affärsområde Industriell teknologi svara för omkring 35% av Sigmas omsättning och affärsområde Informationsteknologi för omkring 65%, svarar Dan Olofsson. För ytterligare information, kontakta: Sigma Dan Olofsson, VD Tel 031-45 11 16, Tel 040-49 73 00, mobiltel 0705-49 73 00 Staffan Andersson, ansvarig för affärsområde Industriell teknologi Tel 042-19 49 00, mobiltel 0708-51 02 29 Industrikonstruktioner Arne Sandberg, VD Tel 0451-837 30, mobiltel 0705-75 16 50 Örjan Söderlund, vVD Tel 0451-837 30, mobiltel 0705-18 37 30

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar