Sigma gör strategiskt förvärv i Danmark

Sigma gör strategiskt förvärv i Danmark Sigma har av danska EDB Gruppen A/S förvärvat en enhet för utveckling och underhåll av IT-system för bl a föreningar. - Genom förvärvet stärker Sigma VM Line A/S sin position på den danska marknaden. På sikt räknar vi med att nå synergier på båda sidor om Sundet, säger Alf Dahl, affärsenhetschef inom Sigmakoncernen. Sigma VM Line tillhör affärsområde Informationsteknologi inom Sigmakoncernen. Även koncernens andra affärsområde, Industriell teknologi, har ett danskt dotterbolag i form av Sigma A/S. Den förvärvade enheten i Köpenhamn med 11 medarbetare införlivas med Sigma VM Line. Verksamheten i detta bolag var tidigare främst inriktad mot offentlig förvaltning. Genom förvärvet kan Sigma VM Line även erbjuda effektiva lösningar för det privata näringslivet. - Med köpet följer standardsystemet FöreningPro, en intressant produkt för föreningsadministration som vi kan marknadsföra i hela Skandinavien, förklarar Alf Dahl och tillägger att utbytet mellan svenska Sigmabolag och danska VM Line ökar. VM Line kommer i allt större utsträckning att marknadsföra svenska affärssystem i Danmark. Och omvänt kan de svenska Sigmabolagen tjäna som försäljningskanal för VM Lines produkter och kompetens inom dokumenthantering. Vagn Majland, VD i Sigma VM Line, framhåller Sigmakoncernens starka förankring i Öresundsregionen. - Med en växande rörelse i Köpenhamn och huvudkontor i Malmö, har Sigma en utmärkt plattform för framtiden. I Danmark kommer vi även i fortsättningen att ha ett nära samarbete med EDB Gruppen, som är en av landets stora leverantörer av hård- och mjukvaror. Konsultföretaget Sigma AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista och har ett nät av kundnära dotterbolag med totalt över 1.000 anställda. .............................................................................. .......................................... För ytterligare information, kontakta: ¤ Alf Dahl, affärsenhetschef Sigmakoncernen, tel 040-691 74 70, mobiltel 0709-89 80 03. ¤ Vagn Majland, VD Sigma VM Line A/S, tel +45-36 75 57 11.

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se