Sigma har ansökt om avnotering från Nasdaq OMX Stockholm

Danir AB meddelade i pressmeddelande den 22 april att man uppnått över 95 % av aktierna i Sigma genom det offentliga kontanta uppköpserbjudandet från februari 2013. Danir har därefter hemställt att Sigmas styrelse ska ansöka om avnotering av bolagets B-aktie från NASDAQ OMX Stockholm. Sådan ansökan har idag skickats till NASDAQ OMX Stockholm. Sigmas styrelse förväntar sig att avnotering kommer att ske under maj månad 2013.

Danir har också påkallat tvångsinlösen av resterande aktier och konvertibler i enlighet med Aktiebolagslagen.

30 april 2012

Sigma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, mobil 0703 79 20 00

Lars Sundqvist, CFO, mobil 0703 79 22 02

Informationen är sådan som Sigma AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2013 klockan 13.00.

Håkan Karlsson, VD
E-post: hakan.karlsson@sigma.se
Telefon: 0703-792000

Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta.Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1500 medarbetare i åtta länder. www.sigma.se

Taggar:

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar

Snabbfakta

Danir AB meddelade i pressmeddelande den 22 april att man uppnått över 95 % av aktierna i Sigma genom det offentliga kontanta uppköpserbjudandet från februari 2013. Danir har därefter hemställt att Sigmas styrelse ska ansöka om avnotering av bolagets B-aktie från NASDAQ OMX Stockholm. Sådan ansökan har idag skickats till NASDAQ OMX Stockholm. Sigmas styrelse förväntar sig att avnotering kommer att ske under maj månad 2013.
Twittra det här