Sigma har sålt dotterbolaget Sigma Kommun & Landsting till Woodside Corporation

Sigma har sålt dotterbolaget Sigma Kommun & Landsting till Woodside Corporation Sigma Kommun & Landsting utvecklar och levererar programvaror till kommuner och landsting huvudsakligen inom läkemedel, sjukvård och äldreomsorgsverksamhet. Företaget har cirka 60 anställda och år 2003 omsattes 59 mkr. Motiven till försäljningen för Sigma är; -att renodla verksamheten mer till konsultverksamhet inom utvalda segment, -för att vara ledande aktör inom vård och omsorg krävs fortsatta betydande investeringar i produktutveckling. I valet mellan ökade investeringar och försäljning av verksamheten som möjliggör satsningar i andra segment har Sigma valt det senare, -att Sigmas finansiella situation stärks. -Försäljningen är en del i vår förändring av Sigma till ett renodlat konsultbolag med mindre andel av egen programvaruutveckling. I och med denna försäljning och det nyligen genomförda förvärvet av RKS står Sigma starkare än på mycket länge säger Sune Nilsson i en kommentar. -Dag Ulvegärde, styrelseordförande i Woodside Corporation, säger att offentlig sektor och framförallt vårdsektorn är ett intressant område med stor potential för bra IT-system. Sigma Kommun & Landsting är väl etablerat på marknaden med bra produkter och har goda förutsättningar till en bra utveckling både i Sverige och internationellt. Försäljningen är genomförd per 30 juni 2004. Sigma redovisar delårsrapport för det första halvåret 2004 fredagen den 20 augusti där effekten av försäljningen kommer att inkluderas. I affären ingår också Sigmas verksamhet i Finland som är en del av Sigma Kommun & Landsting. Försäljningen ger en reaförlust för Sigma om ca 2 mkr. Sigmas räntebärande nettoskuld minskar med drygt 40 mkr och soliditeten ökar med ca 2 procentenheter. Sigma Kommun & Landsting har aktiverade utvecklingskostnader om ca 31 mkr som utgår från Sigmas balansräkning genom försäljningen. Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Informations Solutions. Koncernen har cirka 900 medarbetare i Sverige, Danmark och Schweiz. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista www.sigma.se Woodside Corporation är ett internationellt investment bolag med huvudkontor i Zürich, Schweiz. Woodsides strategi är att investera i intressanta nischer och också aktivt delta i företagsledningar genom styrelsearbete. Områden som Woodside är verksam i är bl.a. IT-, bygg- och fastighetsbolag. För mer information kontakta: ·Sune Nilsson, VD Sigma AB , mobil 0703-79 15 28 ·Dag Ulvegärde, Styrelseordförande Woodside Corporation, mobil 0709-41 50 25 ·Håkan Matsson, VD Sigma Kommun & Landsting, mobil 0703-79 11 24 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT21730/wkr0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar