Sigma levererar lösning för kundkommunikation i mobila kanaler till Fortum

Lösningen skall automatiskt ge fortlöpande information om läget till Fortums kunder som drabbats av elavbrott och störningar och ge möjlighet för Fortum att hantera sin kundservice genom mobil kommunikation, personligt och kanaloberoende. Lösningen levereras som SaaS-tjänst 24/7 och är byggd på Sigmas plattform för mobil kommunikation.

Sigma har tillsammans med Fortum arbetat fram en lösning för central interaktiv kundkommunikation. Tjänsten lanserades den 27 februari i Sverige och den 1 mars i Finland och följs sedan av Norge under våren. Tjänsten skall hantera automatiska uppdateringar till Fortums kunder som drabbats av elavbrott och störningar och dessutom möjliggöra en löpande mobil kundservice kring störningar. Tjänsten bygger på Sigmas mobila kommunikationsplattform MCP och levereras som Software as a Service (SaaS) där Sigma ansvarar för tjänstens tillgänglighet och leveranskapacitet 24/7.

”Lösningen ger Fortum möjlighet att ´pusha ut´ information proaktivt automatiskt vid störningar och hantera kundservicedialogen med kunden i kanalerna SMS och mail. Förhoppningsvis kommer tjänsten att få en bra effekt på kundnöjdheten hos Fortums kunder genom förbättrade processer för kommunikation och kunddialog. Tjänsten kan också skapa direkt samhällsnytta. Fortum har cirka 900 000 kunder i Sverige och 600 000 kunder i Finland. Störningar i elnäten kan medföra konsekvenser, där stora värden påverkas i såväl inom industrin som för allmänheten, t ex produktivitetspåverkan, vattenskador, matförstöring i frysar etc. Att hantera kommunikation kring störningar är inte bara en fråga om att informera och upplysa. Det är också att proaktivt och reaktivt kunna styra beteenden samt att ge tips och råd, som kan minska de negativa effekterna av störningarna”, säger Fredrik Lundkvist på Sigma.

”Vår kommunikationsplattform Sigma MCP hanterar alla typer av kanaler och den nödvändiga integrationen till bakomliggande system och verksamhetsprocesser. Med de processer och regelverk som byggts upp och som styr kommunikationen till slutkunder och viktiga samhällsaktörer kommer Fortum att finnas i de kanaler som mottagarna har tillgång till eller föredrar”, fortsätter Fredrik Lundkvist.

Om Fortum
Fortums verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energibranschen. Verksamheten är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. Under 2010 uppgick omsättningen till 6,3 miljarder euro. Fortum sysselsätter cirka 10 500 personer. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lundkvist
+46 (0)708 788 110

fredrik.lundkvist@sigma.se

Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta.Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1500 medarbetare i åtta länder. www.sigma.se

Taggar:

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Media

Media