Sigma levererar nytt vårddokumentationssystem till Region Skåne

Sigma Kommun & Landsting levererar edok till Universitetssjukhuset i Lund - Region Skåne. Edok är ett heltäckande och effektivt IT-stöd för vårddokumentation. Tjänsten stödjer dokumentation av alla typer av kliniska aktiviteter och de resultat som uppnåtts för varje enskild patient.

Tjänsten omfattar dokumentationsstöd för hela vårdprocessen och kommer att ingå som en tjänst i Region Skånes kliniska portal. Inledningsvis används Patient 2000 och i steg två utvecklas ett nytt system edok i .NET. - Universitetssjukhuset i Lund får en bra tjänst som är användarvänligt samt med god funktionalitet för vårddokumentation till ett fördelaktigt pris, säger biträdande sjukhusdirektör Lars Kristensson på Universitetssjukhuset i Lund. Det övergripande syftet med Regions Skånes projekt "Klinisk Portal" är att möta kraven på samverkan i vårdkedjan, där hela regionens samlade sjukvårdsresurser ska fungera som ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Projektet syftar till att hälso- och sjukvårdspersonal utifrån behörighet, behov och patientens samtycke på ett säkert sätt ska få tillgång till information och verksamhetsbaserade IT-tjänster oavsett geografiska och organisatoriska gränser. Informationen ska så långt det är möjligt samlas runt patienten istället för att isoleras hos respektive vårdgivare. Sigma Kommun & Landsting AB utvecklar och marknadsför informationssystem för vård-sektorn inom kommuner, landsting och privata vårdgivare. Huvudprodukter är IT-systemen Patient 2000, Omsorg 2000, e-Recept samt intranät och internetsystem. Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 750 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland och Schweiz. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information, kontakta: Lars Kristensson, biträdande sjukhuschef Lunds Universitetssjukhus 046-17 10 00 Håkan Mattsson, VD Sigma Kommun & Landsting 0703-79 11 24

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar