Sigma levererar webbverktyg till Cerdo Bankpartner

Sigma Exallon vidareutvecklar och installerar webbverktyget Dynaplug hos Cerdo Bankpartner för Sparbanken Finn och Sparbanken Gripens räkning.

Sigma Exallons uppdrag omfattar vidareutveckling och installation av det egenutvecklade ramverket Dynaplug till Cerdo Bankpartner. Dynaplug är en kraftfull webbmotor för administrering och publicering av innehåll på webbsidor. Informationssäkerheten är mycket hög. Den bygger på ett webbaserat gränssnitt och kräver ingen installation av specifik klientprogramvara. Lösningen är komponentbaserad vilket innebär att den lätt kan modifieras och byggas ut för att anpassas till framtida behov och förutsättningar. Med Dynaplug är det också möjligt att dela samma källdata för både intranät, extranät och internet, vilket innebär att informationen uppdateras samtidigt på alla ställen. - Vi väljer Dynaplug för dess goda möjligheter med bland annat en öppen källkod och eftersom vi har mycket goda erfarenheter av tidigare samarbete med Sigma, säger Robert Schumann, utvecklingschef vid Cerdo Bankpartner. - Affären är strategiskt viktig för oss, inte minst då säkerhet kommer i fokus och det är ett område där Dynaplug ligger långt framme. Med tanke på de höga krav på IT-säkerhet som företag inom finanssektorn har är vi mycket nöjda med att Cerdo Bankpartner har gett oss förtroendet att leverera den här IT-lösningen, säger Mats Byback, affärschef vid Sigma Exallon. Cerdo Bankpartner AB levererar kvalificerade Backofficetjänster åt bank- och finansmarknaden. Bland tjänsterna finns administration och ekonomitjänster, kredithantering, finans, och IT. Inom Cerdo IT-Center finns funktioner för utveckling, drift, säkerhet och korttjänster. För närvarande förser företaget bl.a. sina ägare Sparbanken Finn i Lund (www.finn.se) samt Sparbanken Gripen i Ängelholm (www.gripen.se) med dessa tjänster. Sigma levererar lösningar som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Network & Wireless Solutions. Koncernen har drygt 1 300 medarbetare vid 33 dotterbolag i Sverige och sex andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se För ytterligare information, kontakta: • Mats Byback, affärschef Sigma Exallon, 040-662 21 13, mobil 0703-79 09 18 • Robert Schumann, utvecklingschef Cerdo Bankpartner, 046-280 60 32, mobil 0705-91 94 99

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar