Sigma och Ericsson utvecklar teknik

Sigma och Ericsson utvecklar teknik för optimering av mobiltelefonnät Sigma Exallon Systems AB och Ericsson Software Technology AB i Karlskrona utvecklar tillsammans en s k gateway-nod för optimering av mobiltelefonnäten NMT och GSM. Samarbetet resulterar också i att Ericsson i Karlskrona tecknar ett ramavtal med Sigmabolaget. Utvecklingen av gateway-noden är inne i en slutfas och leverans är beräknad till början av 1999. Beställare är en teleoperatör i Ryssland. Programvaran avser ihopkoppling av det fasta telefonnätet med mobiltelefonstandarderna GSM och NMT. Leveransen innebär en uppgradering av en tidigare release av den nya mobilstandarden inom Ericsson. Åtta konsulter vid Sigma Exallon Systems har arbetat med projektet i ca sex månader. - Det har huvudsakligen skett i våra egna lokaler och med projektansvar för en del av systemutvecklingen. En förutsättning för att bedriva samarbete i denna form är att vi har rätt kompetens och arbetar i samma utvecklingsmiljö som Ericsson. Förtroendet för oss har byggts upp under en tioårsperiod, säger Stefan Johansson, projektledare vid Sigma. Nytt ramavtal Sigmas stora erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt resulterar nu i ett ramavtal med Ericsson i Karlskrona. - Avtalet innebär att vi får en partnerroll vid utveckling av nya systemlösningar, förklarar Patrik Strandéus, vVD vid Sigma Exallon Systems. O-listenoterade Sigma AB är konsulter inom affärsområdena Informationsteknologi och Industriell teknologi. Koncernen har ett nät av kundnära dotterbolag och över 1000 medarbetare. För ytterligare information, kontakta: Sigma Exallon Systems AB Ericsson Software Technology AB ¤ Projektledare Stefan Johansson, ¤ Thomas Lundahl, Mobile Switching tel 040-24 99 00. Systems, tel 0455-39 52 53. ¤ vVD Patrik Strandéus, tel 040-24 99 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar