Sigma och Stockholms läns landsting träffar avtal om e-Recept

Sigma har tecknat avtal med Stockholms läns landsting, SLL, om införande av Sigma e-Recept. Genom avtalet får samtliga förskrivare inom SLL möjlighet att utnyttja e-Recept vid förskrivning och elektronisk kommunikation med Apoteket.

- Sigmas e-Recept är ett godkänt, fristående system som ger möjlighet för förskrivare inom Stockholms läns landsting att förskriva elektroniska recept, säger Carina Lamberg, projektledare för e-Recept i Stockholms läns landsting. Inom Stockholms läns landsting införs successivt elektroniska recept. Pilottester pågår med flera journalsystemleverantörer. Idag sänds cirka 2 000 recept elektroniskt i veckan via landstingets gemensamma knutpunkt, en receptserver, och volymerna ökar nu mycket kraftigt. Genom avtalet får samtliga förskrivare inom Stockholms läns landsting tillgång till e-Recept, även de som idag inte har tillgång till ett journalsystem eller som inte har integrerat elektroniska recept i sitt journalsystem. - Sigmas tjänst för elektroniska recept, e-Recept, används av läkare i hela landet. Systemet kan idag kommunicera med samtliga 900 apotek i Sverige och har mycket hög säkerhet, säger Håkan Mattsson, VD för Sigma Kommun & Landsting. e-Recept är mycket användarvänligt och har väl utvecklade säkerhetsfunktioner avseende såväl behörighetskontroll som kommunikation. Förskrivarstödet är även utrustat med interaktionskontroll för aktuellt recept och aktuell läkemedelslista. Systemet uppdateras varje natt mot Apotekets varuregister och landstingets rekommendationslista, så att man alltid har aktuella och korrekta uppgifter för sin ordination. Sigma Kommun & Landsting AB utvecklar och marknadsför informationssystem för vårdsektorn inom kommuner, landsting och privata vårdgivare. Huvudprodukter är IT-systemen Patient 2000, Omsorg 2000, e-Recept samt intranät och internetsystem. Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 750 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland och Schweiz. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information, kontakta: Håkan Mattsson, VD Sigma Kommun & Landsting, tel 0703-79 11 24 Carina Lamberg, projektledare e-Recept Stockholms läns landsting, tel 08-737 40 39

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar