Sigma säljer sitt innehav om 25,1 % i Kudos Information Inc.

Sigma har tecknat avtal med de nuvarande majoritetsägarna till Kudos Information Inc. (KII) om försäljning av Sigmas innehav om 25,1 % i KII. Utvecklingen har visat att synergierna mellan KII och Sigma har varit små och parterna kommer att marknadsföra sina respektive tjänster separat. Sigma kommer att fortsätta att fokusera på tjänster till stora globala företag.

Innehavet om 25,1 % i KII förvärvades av Sigma i samband med förvärv av andra helägda bolag i Finland, Ungern, Tyskland och Frankrike av Kudos Information Ltd i början av 2007. Dessa förvärvade bolag och Sigma Information Design bytte namn i samband med förvärven till Sigma Kudos och bildar en ledande aktör inom teknisk dokumentation.

Sigma och KII som efter försäljningen bytt namn till Anfield Inc. kommer att fortsätta samarbete inom vissa områden och utveckla affärsrelationer mellan bolagen.

Sigma kommer att fortsätta stödja befintliga kunder i Nordamerika direkt och tillsammans med Anfield som partner i några fall.

Transaktionen får inte någon påverkan på Sigmas resultat.


För ytterligare information, kontakta:
• Carl Vikingsson, VD, Sigma Kudos, 0706-01 19 00; e-post: carl.vikingsson@sigmakudos.com
• Peter Oom, Vice VD, Sigma Kudos, 0706-01 19 16; e-post: peter.oom@sigmakudos.com

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar