Sigma tecknar nytt ramavtal med Ericsson - främjar tillväxt inom telekom och wireless

Sigma har tecknat ett nytt ramavtal med Ericssonkoncernen. Avtalet innebär en fortsättning av det nära samarbetet med Ericsson för leverans av konsulttjänster till Ericssons olika bolag under år 2001.

- Sigma växer starkt inom telekom och wireless både i Sverige och Europa. Avtalet med Ericsson är därför viktigt för vår vidare utveckling och tillväxt inom dessa områden, säger Thomas Pantzar, affärsenhetschef embedded solutions inom Sigma. Det nya ramavtalet med Ericsson innefattar stödsystem, interna system, managementtjänster samt utveckling av mjukvara och elektronik. Många bolag i Sigmakoncernen levererar konsulttjänster till Ericsson, i synnerhet gäller det dotterbolagen inom embedded solutions, ett affärsområde kring vilket Sigma bygger det nya, fokuserade bolaget Teleca AB. Målet är att bli ett av Europas ledande konsultföretag inom utveckling av komplex mjukvara för elektroniska produkter och produktionssystem. - Det förnyade avtalet med Ericsson betyder mycket för vår fortsatta utveckling. Inom embedded solutions har vi idag verksamheter i nio europeiska länder och avser att påskynda vår expansion på de stora marknaderna. Målsättningen är att vi inom tre år och inom ramen för Teleca AB skall ha vuxit från dagens ca 1 200 medarbetare till ca 3 000 medarbetare. En tillväxt som skall ske med bibehållen lönsamhet och kvalitet, förklarar Thomas Pantzar, som blir vVD i nya Teleca AB. Sigma är en ledande leverantör av konsulttjänster inom affärsområdena e-solutions, embedded solutions och engineering solutions. De tre affärsområdena beräknas före sommaren 2001 att börsnoteras som tre självständiga bolag. Koncernen, som har drygt 3.000 medarbetare i tretton länder, fokuserar på lösningar för interaktion, innovation och integration. Sigmas ledstjärna är att stärka sina kunders konkurrenskraft och varumärken (www.sigma.se). ...................................... För ytterligare information, kontakta: • Thomas Pantzar, affärsenhetschef Sigma embedded solutions, tel 031-779 45 50, mobiltel 0703-79 18 30. • Dan Olofsson, VD Sigma AB, tel 040-665 90 00, mobiltel 0709-79 13 75.

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar