Sigma tecknar ramavtal värda drygt 80 Mkr i Frankrike

Sigma tecknar ramavtal värda drygt 80 Mkr i Frankrike Sigmas affärsområde embedded solutions - blivande Teleca AB - har genom sitt franska dotterbolag slutit tre ramavtal till ett sammanlagt konsultarvode om ca 82 Mkr under 2001. Avtalen avser de franska verksamheterna inom Alcatel, Nortel respektive Sagem och gäller bl a konsultinsatser inom tele- och datakommunikation. - Ramavtalen understryker att Sigma är ett av Europas ledande konsultföretag inom komplex mjukvaruutveckling, säger Nick Stammers, utsedd till VD i fokuserade Teleca AB. Nick Stammers, idag VD i Sigmas engelska dotterbolag Teleca Ltd., framhåller att nya Teleca AB kommer att söka tillväxt på ledande marknader som Skandinavien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Sigmas många dotterbolag inom affärsområde embedded solutions arbetar redan idag med, förutom ovan nämnda uppdragsgivare, utvecklingsintensiva kunder som Ericsson, Siemens, Sony, Nokia, Hewlett-Packard, Telia, Symbian, Telenor, Vodafone och One2One, Panasonic, Lucent, Motorola m fl. Ramavtalen i Frankrike har slutits av Intelia SA, Sigmas franska dotterbolag inom komplex mjukvaruutveckling för spetsprodukter. Uppdragen för Alcatel avser bl a mobil radiokommunikation (GSM, GPRS, UMTS) och projekt inom höghastighetskommunikation. Även Nortel anlitar Sigma för utvecklingsuppdrag inom mobil radiokommunikation samt för cellplanering för mobiltelenäten. Uppdragen för Sagem omfattar liknande projekt och även mjukvarututveckling för en ny generation digitala TV- och videoapparater. Thomas Pantzar, affärsenhetschef embedded solutions inom Sigma och blivande vVD i nya Teleca, kommenterar: - Ett skäl till Sigmas framgångar är att vi kan visa på dokumenterad kompetens och har medarbetare med en för branschen lång erfarenhet. Våra dotterbolag i olika länder är också vana att samverka i kundprojekt. Ett exempel är utvecklingen av ett telekombaserat betalsystem där Sigma formerade en projektgrupp med konsulter från våra dotterbolag i Sverige, Norge, Irland och Polen. Konsulterna arbetade huvudsakligen på plats i sina respektive hemländer. Genom Sigmas nätverk kan vi dels erbjuda kunderna olika kompetenser, dels fördela uppdragen så att de ger jämn beläggning för våra bolag. Sigma är en ledande leverantör av konsulttjänster inom affärsområdena e- solutions, embedded solutions och engineering solutions. De tre affärsområdena beräknas före sommaren 2001 att börsnoteras som tre självständiga bolag. Koncernen, som har drygt 3.300 medarbetare i tretton länder, fokuserar på lösningar för interaktion, innovation och integration. Sigmas ledstjärna är att stärka sina kunders konkurrenskraft och varumärken (www.sigma.se). För ytterligare information, kontakta: · Nick Stammers, VD Teleca Ltd., +44 (0)161 447 68 00, mobil +44 (0)468 323 535. · Thomas Pantzar, affärsenhetschef Sigma embedded solutions, +46 (0)31 779 45 00, mobil +46 (0)703 79 18 30. · Geneviève Legarda, VD Intelia SA, tel +33 (0)1 53 67 73 22, mobil +33 (0)61 590 24 95. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00510/bit0001.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar