Sigma utvecklar produkt baserad på Virtual PC

Sigma har förvärvat en produkt för virtualisering av PC-datorer. Produkten är en utveckling av Microsofts nyligen förvärvade Virtual PC 2004. Samtidigt har Sigma slutit ett utvecklingsavtal med FöreningsSparbanken avseende produkten.

- Sigma kommer inledningsvis att marknadsföra produkten mot banksektorn och våra ramavtalskunder. De kunder vi hittills kontaktat har varit mycket intresserade av konceptet, säger Jens Nedstam, regionchef för Sigma ProCom. Sigma har förvärvat produkten av MySpace som tidigare stod för design och utveckling. Tekniken innebär att man kör flera virtuella datorer i en PC. Detta gör det möjligt att samtidigt köra flera operativsystem oberoende av varandra i samma fysiska dator. På så vis krävs färre datorer. Sigmas utveckling av produkten innebär att den anpassas för bättre användbarhet och administration i stora organisationer. Målet är att alla i en organisation ska kunna använda produkten genom central administration. - Vi ser genom produkten ytterligare en stor möjlighet att sänka våra kunders totala ITkostnader och produkten passar väl in i vår produktportfölj, säger Michael Krantz, försäljningschef vid Sigma. Ett utvecklingsavtal med FöreningsSparbanken har slutits för att anpassa produkten till FöreningsSparbankens behov. I första hand rör detta bankens test- och utvecklingsmiljöer, men flera användningsområden är också tänkbara. Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 750 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland och Schweiz. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information, kontakta: • Jens Nedstam, regionchef Sigma ProCom, tel. 0703-79 05 83 • Michael Krantz, försäljningschef Sigma, tel 0703-79 05 61

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar