Sigma utvecklar samarbetet med Kockums

Sigma och Kockums har tecknat ett exklusivt avtal för att gemensamt marknadsföra och vidareutveckla digitala informationssystem (DIS). Samtidigt har de båda företagen förnyat sitt ramavtal avseende konsultstöd.

Samarbetsavtal avseende digitala informationssystem (DIS) Samarbetsavtalet för att gemensamt marknadsföra och vidareutveckla DIS löper till 2010. Avtalet är en fortsättning på ett samarbete som inleddes för fem år sedan när Kockums fick en order från Försvarets Materielverk (FMV) på nya korvetter av Visby-klass. Ett av de krav som ställdes i samband med fartygsbeställningen var att all dokumentation ombord skulle vara elektronisk. Detta för att pappersdokumentation är svår att överblicka samt är tung och tar stor plats ombord. Sigma fick uppdraget att utveckla en digital lösning som strukturerar informationen och underlättar uppdatering. Andra krav som ställdes var att lösningen skulle vara webbaserad, licensfri samt att säkerhetsnivån skulle vara mycket hög. Applikationen har mottagits mycket väl av användarna inom marinen och nu ser Kockums och Sigma en stor potential att använda systemet i andra tillämpningar, inom såväl försvaret som näringslivet. I första hand gäller det stora industriföretag med komplexa produkter som i sin tur kräver mycket teknisk dokumentation för att kunna användas. "Vi har nu tagit fram en applikation tillsammans med en av de mest krävande kunderna i Sverige vad gäller, funktionalitet, säkerhet och användbarhet. Produkten har tagits emot mycket väl och vi ser därför stor potential att mångfaldiga lösningen och bredda användningen till både nya och befintliga kunder”, säger Carl Vikingson, VD Sigma Information Design. ”Det som vi, under ganska pressade tidsförhållanden, utvecklat tillsammans med Sigma, har stora möjligheter att i framtiden bli en applikation att räkna med inom många verksamhetsområden. Vi har ett stort förtroende för Sigma och deras kompetens att vidareutveckla applikationen för användning inom såväl Försvarsmakten som civila ändamål”, säger Peter Rehnström, ILS chef Kockums AB. Förnyat ramavtal för konsultstöd Det förnyade ramavtalet avseende konsultstöd omfattar stöd för utveckling och införande av informationshanteringslösningar. Samarbetet inleddes 2002 då Sigma blev Kockums huvudleverantör av lösningar för dokumenthantering, intranät och publicering av teknisk dokumentation. För ytterligare information, kontakta: • Carl Vikingson, VD Sigma Information Design, mobil +46 706 011 900, e-post carl.vikingson@id.sigma.se • Peter Rehnström, Chef ILS Kockums, mobil +46 734 34 21 09, e-post peter.rehnstrom@kockums.se

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar