Sigmas årsredovisning är nu publicerad

- Sigmas årsredovisning finns på hemsidan www.sigma.se

Håkan Karlsson skriver bland annat i VD-ordet att Sigma vuxit med mer än 200 personer och samtidigt ökat lönsamheten i båda affärsområdena. Ett riktigt bra exempel är den utveckling som skett i affärsområdet Informationslogistik de senaste åren.

I år redovisningen finns uppdaterade mål för 2012 liksom långsiktiga mål mot 2015 inklusive de strategier som skall föra Sigma till denna position. Målen för 2012 lyder:

  • Rörelsemarginalen ska överstiga 10 %
  • Sigma ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med lägre personalomsättning och frånvaro än 2011
  • Nettoskulden ska minska till 100 mkr vid utgången av 2012
  • Avkastning på kapital ska öka jämfört med 2011 och överstiga 20 % på både operativt kapital och eget kapital, mätt över fyra kvartal

Årsredovisningen innehåller också ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten med 20 mkr jämfört med bokslutkommunikén för 2011. Motsvarande belopp har minskats i finansieringsverksamheten.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Karlsson, CEO, Sigma
Telefon +46 70 379 20 00
E-post
hakan.karlsson@sigma.se

Lars Sundqvist, CFO Sigma
Telefon +46 70 379 22 02
E-post
lars.sundqvist@sigma.se

Informationen är sådan som Sigma AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2012 klockan 15.00.

 

Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta.Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1500 medarbetare i åtta länder. www.sigma.se

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar