Sigmas enskilt största dotterbolag delas upp i fyra mindre - skapar ökade tillväx

Sigmas enskilt största dotterbolag delas upp i fyra mindre -skapar ökade tillväxtmöjligheter Sigma celldelar sitt enskilt största dotterbolag - Sigma Benima AB med 400 medarbetare - till fyra Sigma Benima-bolag. -Uppdelningen är naturlig vid successiv tillväxt. Det skapar drivkraft för ytterligare expansion, säger Tore Helgeson. Sigmas verksamhet bedrivs i drygt 40 självständiga och nischade dotterbolag med i genomsnitt 50 medarbetare i varje bolag. Den decentraliserade strukturen syftar till att främja entreprenörskap, lönsamhet och tillväxt. Internt inom Sigma Benima har vi under Staffan Fägerlinds ledning arbetat fram nu aktuell uppdelning av verksamheten. Vi upplever att detta är rätt steg för vår fortsatta utveckling och responsen internt är positiv, säger Tore Helgeson. Staffan Fägerlind kommer vid årsskiftet att övergå till en befattning på koncernnivå avseende koordinering av stora projekt. Ny affärsenhetschef och samlat ansvarig för Sigma Benima-verksamheten i Sigmas koncernledning är Tore Helgeson, 46 år. Han var fram till 1997 VD för Sigma Benima AB och har under det senaste året ingått i bolagets styrelse. Följande enheter opererar från den 1:e november: Bolag VD Antal medarbetare Sigma Benima Mellan AB Tore Helgeson 100 Sigma Benima Sydväst AB Per Magnusson 120 Sigma Benima Sydost AB Kenneth Fredriksson 85 Sigma Benima Norr AB Peter Wedin 95 Sigma Benima är med 400 medarbetare Sveriges ledande konsultföretag inom industriell automation och industriell IT. Sedan 1998 ingår Sigma Benima i Sigmakoncernen, som med drygt 2000 medarbetare är Stockholmsbörsens tredje största IT-konsultföretag. För ytterligare information, kontakta: ¤ Tore Helgeson, affärsenhetschef, tel 031-706 64 00, mobiltel 0706-50 45 17. ¤ Staffan Fägerlind, VD Sigma Benima AB, tel 031-706 64 00, mobiltel 0706-42 55 90. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar