Sigmas erbjudande övertecknat 40 ggr

Sigmas erbjudande på 100 Mkr inför förestående notering på O-listan har blivit övertecknat 40 ggr. Teckningstiden löpte ut den 5:e februari. Notering beräknas ske fr o m den 21:e februari. Antalet aktieägare kommer vid introduktionstillfället att uppgå till ca 3500 st. Mer än 40 000 privatpersoner har ansökt om tilldelning.

Sigmas VD Bernt Sjögren: "Vi har mött ett mycket positivt intresse för Sigma i våra möten med institutionella placerare. Den betydande överteckningen speglar ett stort intresse på marknaden för Sigma från såväl institutioner som privatpersoner. Baksidan av medaljen är att många tyvärr inte kan få en tilldelning, vilket vi beklagar." Aktien kommer att handlas inofficiellt under perioden 11:e febr till 20:e febr genom D.Carnegie AB. Sigmas bokslutskommuniké för 1996 offentliggörs den 28:e februari. Förvärv av DDC Sigma har förvärvat IT-konsultföretaget DDC AB - Data Design Consulting AB - i Stockholm. Detta som ett led i att stärka Sigmas positioner i Stockholmsområdet och öka volymerna inom administrativ systemutveckling. I Sigmas prospekt lämnades information om att diskussioner om förvärv pågick. Denna information avsåg DDC. DDC omsatte 1996 34 Mkr och hade i genomsnitt ca 40 anställda. Fn är antalet anställda drygt 50. För Sigmas del innebär förvärvet att affärsområde Informationteknologi ökar sin andel från 56 % till 59 % av Sigmas omsättning. Förvärvet görs kontant. Om DDC ingått i Sigma 1996 så hade ingen nämnvärd resultateffekt uppstått efter räntor och goodwillavskrivningar för förvärvet. Sigmakoncernens soliditet minskar med ca 2% till 50% efter förvärvet. Som en del av affärsuppgörelsen har säljarna av DDC i samband med Sigmas börsintroduktion tecknat aktier till ett belopp av 6,5 Mkr. DDC kommer att gå samman med dotterbolaget Sigma nBiT AB som därmed blir en enhet på närmare 100 medarbetare. Sigma nBiTs vice VD Göte Berntsson: "Vår satsning på områden som elektronisk handel och systemförvaltning förstärks betydligt med förvärvet av DDC. Det ger oss en bra plattform för vidare utveckling och expansion." DDCs VD Tommy Welander: "DDC får med denna uppgörelse en långsiktigt stabil ägare med ambitionen att genom vår verksamhet ytterligare utveckla satsningen på tjänsteprodukter för affärsmässigt IT-stöd." För ytterligare information kontakta: Dan Olofsson, Styrelseordförande i Sigma 040-497300. 0705-497300 Bernt Sjögren, Koncernchef i Sigma 040-497300. 0705-794401 Tommy Welander, VD i DDC AB 08-150975. 0708-422230 Göte Berntsson, vVD i Sigma nBiT AB 031-150990. 0705-532561

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar