Sigmas innehav av aktier i RKS uppgår till 97,2 procent

Sigmas offentliga erbjudande till aktieägarna i RKS har efter utgången av den förlängda anmälningsperioden den 13 augusti accepterats i sådan utsträckning att Sigmas innehav av aktier i RKS uppgår till 333 940 aktier av serie A och 15 412 580 aktier av serie B, vilket motsvarar 97,6 procent av rösterna och 97,2 procent av kapitalet. Sigmas innehav av konvertibla skuldförbindelser utgivna av RKS uppgår till nominellt 1 050 894 kronor. Räknat efter full konvertering av konvertibla skuldförbindelser motsvarar Sigmas innehav av aktier och konvertibla skuldförbindelser 97,7 procent av rösterna och 97,2 procent av kapitalet i RKS. Redovisning av vederlag sker genom nyemittering av 704 402 aktier i Sigma till dem som accepterat erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden beräknas påbörjas omkring den 27 augusti 2004. Sigma avser att inom kort påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i RKS. Sigma AB (publ) Styrelsen För mer information, vänligen kontakta: Sune Nilsson, VD i Sigma, tel 0703-79 15 28 Lars Sundqvist, CFO i Sigma, tel 0703-79 22 02 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar