Sigmas IT-system ger säkrare vård och omsorg i Stockholm

Sju av Stockholms stadsdelsförvaltningar har upphandlat och tecknat ett ramavtal med Sigma Kommun & Landsting om ett dokumentationssystem som ska ge säkrare och mer kvalitativ vård för både äldre och funktionshindrade.

– IT förknippas ofta med Internet och teknik men är så mycket mer, säger Håkan Mattsson, VD Sigma Kommun & Landsting. Dokumentationssystemet Omsorg 2000 fokuserar på människan och ger i slutändan bättre service till vårdtagarna. Sigmas IT-system underlättar hanteringen av den lagenliga dokumentation av vården som görs i verksamheter för äldre och handikappade. I dag förs journaler om hälsotillstånd, vårdplanering mm ofta för hand av människor i olika yrkeskategorier. I dokumentationssystemet bidrar varje yrkesgrupp med olika informationsdelar, eller är intressenter i systemet, och använder samma begrepp. Det ger en effektivare hantering och bättre möjligheter för de olika yrkeskategorierna att utnyttja informationen. –Det nya dokumentationssystemet kommer att leda fram till säkrare och bättre vård för både äldre och funktionshindrade, menar Caroline Niring, chef för äldreomsorgen i Maria – Gamla stan. Systemet kommer att användas av sjuksköterskor, hemtjänstchefer, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. I framtiden kan det bli aktuellt även för andra yrkes-kategorier, t ex vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter, att använda systemet. Upphandlingen har skett genom noggrann genomgång av utbudet på marknaden. – Att vi valde Sigmas system beror bl a på användarvänligheten, att det är lättöverskådligt och sätter patienten i centrum säger Lena Källqvist, projektledare i Maria – Gamla stan. Förra året slöts ett avtal med Landstinget Västmanland om informationssystemet Patient 2000, vilket blev den största upphandlingen av vårdsystem under 1998. Nu har Sigma, genom avtalet med Stockholms stad, även vunnit den största upphandlingen av vårdsystem 1999. Sigmas Håkan Mattsson menar att det här är ytterligare en bekräftelse på att Sigma är en av de ledande aktörerna på marknaden. Sigma Kommun & Landsting AB utvecklar och marknadsför informationssystem för vårdsektorn inom svenska kommuner och landsting. Huvudprodukter är IT-systemen Patient 2000 och Omsorg 2000. Företaget är baserat i Malmö. Sigmakoncernen är en ledande leverantör av konsulttjänster inom informationsteknologi och industriell teknologi. Koncernen, som är Stockholmsbörsens tredje största IT-konsultföretag, har ett nät av kundnära dotterbolag och över 2 000 medarbetare. För ytterligare information kontakta • Håkan Mattsson, VD Sigma Kommun & Landsting AB, tel 040-660 31 70 • Caroline Niring, äldreomsorgschef Maria – Gamla Stans Stadsdelsförvaltning, tel 08-508 11 300 • Lena Källqvist, projektledare Maria – Gamla Stans Stadsdelsförvaltning, tel 08-508 12 517

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar