Sigmas styrelse utvärderar budet från Danir AB

Danir AB, som indirekt ägs av Dan Olofsson med familj, offentliggjorde igår den 20 februari ett uppköpserbjudande avseende Sigma. Danir AB erbjuder 6,75 kronor kontant för varje aktie i Sigma.

Styrelsen utvärderar nu budet och kommer att, i enlighet med börsens regler, så snart som möjligt återkomma med sin rekommendation till Sigmas aktieägare. Styrelsen kommer att inhämta en så kallad fairness opinion till underlag för sitt ställningstagande. Senast två veckor före acceptansfristens slut (19 april) kommer denna att publiceras.

Styrelsens ordförande Dan Olofsson samt styrelseledamoten Johan Glennmo (son till Dan Olofsson), kommer på grund av intressekonflikt inte att delta i styrelsens beredning av eller beslut i anledning av budet.

Styrelsen har utsett advokatfirman Mannheimer & Swartling att vara juridisk rådgivare till styrelsen i denna fråga.

Styrelsens oberoende ledamöter relativt budet

För ytterligare information, kontakta:

Sune Nilsson, styrelseledamot; mobil: 0703-791528; e-post: sune.nilsson@sigma.se

Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta.Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1500 medarbetare i åtta länder. www.sigma.se

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar