Svenska bolag i samarbete med brittisk företagsgrupp: Ny spetsteknologi med sikte på världsmarknaden

dagarna har det bildats ett nytt bolag - Volcano Communications Technologies AB (VCT AB) - med inriktning på spetsteknologi för fordonstillverkare och industriella tillämpningar. Det Göteborgsbaserade bolaget bedöms om några år kunna ha 100 anställda ingenjörer och värderas till 80 MUSD.

VCT AB är en gemensam satsning av den brittiska företagsgruppen Northern Real Time Group och svenska Kimble Automotive Applications Labs. Till strategisk samarbetspartner har man utsett teknikkonsultföretaget Sigma Systems, ett dotterbolag i den svenska Sigma-koncernen. Det nybildade företaget är namngivet efter ett kommunikationskoncept, Volcano, som tagits fram gemensamt av bolagsintressenterna och inom ramen för ett svenskt bilprojekt. VCT AB erbjuder utvecklings- och konsulttjänster baserade på Volcano-tekniken. Senare i år räknar bolaget med att kunna marknadsföra en komplett serie av Volcano-produkter. Aktuella marknader är Skandinavien, övriga Europa samt USA. - Vår till stora delar unika teknologi inom kommunikation för inbyggda, distribuerade realtidssystem, kan appliceras i fordon och i automationslösningar för process-industrin. Vi tror på en snabb utveckling för bolaget. Kunderna skall kunna anlita oss även för mycket stora projekt. Här är valet av Sigma som samarbetspartner strategiskt viktigt, säger Antal Rajnák, VD i VCT AB och tillika VD i Kimble. Dr Ken Tindell, teknisk direktör i VCT AB och representant för den brittiska företagsgruppen, tillägger: - Med hjälp av Volcano-systemet kan personbilstillverkare världen över årligen spara miljontals US-dollar. I uppbyggnadsfasen för det nya bolaget deltar totalt ett 40-tal personer från bolagsintressenterna samt från Sigma i flera olika fordonsinriktade projekt. För mer information, kontakta: Sigma Systems Thomas Pantzar, VD Tel 031-779 45 50, mobiltel 0708-21 06 65 Kimble AB Antal Rajnák, VD Tel 031-45 11 16, mobiltel 0705-20 09 09

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar