Tre stora order till Sigma inom fordonsteknik och miljö

Tre stora order till Sigma inom fordonsteknik och miljö Det tekniska konsultbolaget Sigma Industrikonstruktioner AB har tagit hem två order värda sammanlagt sju miljoner. Den ena rör miljöutrustning för Södra Cell i Mönsterås, den andra utrustning för en robottätningslinje hos Saab i Trollhättan. I samband med Saabordern får systerföretaget Sigma Benima AB en order på au- tomationstjänster motsvarande 2,5 miljoner. Leveranserna till Saab gäller utrustning för två så kallade robottätningslin- jer, dvs utrustning för korrosionsskydd av bilkarosser. Beställare och huvud- leverantör i affären är högteknologispecialisten EFTEC AB i Hässleholm. - Vi har haft ett långvarigt samarbete med Sigma Industrikonstruktioner och har stort förtroende för varandra, säger Peter Nilsson som är projektledare på EFTEC. - Den här affären är ett viktigt steg i vår profilering som totalleverantör, påpekar Ingemar Andreasson som är VD på Sigma Industrikonstruktioner i Hässle- holm. Vårt samgående med Skoghs Engineering förra året har gjort oss starkare just inom affärsområdet "Projekt med totalåtagande" och att vi är ISO 9001- certifierade var en viktig faktor i EFTECs val av underleverantör. Den tredje Sigmaordern gäller utrustning för upptagning av sediment i en ef- tersedimenteringsbassäng hos Södra Cell Mönsterås bruk. Sigma Industrikon- struktioner har flera patent, lång erfarenhet och stor kunskap inom teknikom- rådet. Sedan början av 1970-talet har företaget levererat ett 80-tal sedimen- teringsanläggningar till länder som USA, Taiwan, Venezuela och Tjeckien. Sigma Industrikonstruktioner AB är ett ledande ingenjörsföretaget inom meka- nisk industriell teknologi i regionen nordöstra Skåne och Småland. Företaget har 86 anställda i Hässleholm, Kalmar, Växjö och Svalöv. Sigma Benima är ett av Sveriges mest kompletta konsultföretag inom industriell automation och industriell IT. Det är det största leverantörsoberoende företa- get med cirka 400 kvalificerade medarbetare på ett 20-tal orter över hela lan- det. Sigmakoncernen är en ledande leverantör av konsulttjänster inom informations- teknologi och industriell teknologi. Koncernen, som är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista, har ett nät av kundnära dotterbolag och över 1 700 anställ- da. För mer information, kontakta: Ingemar Andreasson, VD Sigma Industrikonstruktioner, telefon 0451-76 26 00. Jan-Ola Andersson, vVD Sigma Industrikonstruktioner, telefon 0451-76 26 00. Jan-Erik Liljefors, Filialchef Sigma Benima, telefon 0451-76 26 00. Peter Nilsson, Projektledare EFTEC, telefon 0451-88 000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar