Viktiga tidpunkter avseende Sigmas offentliga bud på Måldata

Viktiga tidpunkter avseende Sigmas offentliga bud på Måldata Bakgrund Enligt pressmeddelande från Sigma AB den 16 december 1999 offentliggjorde Sigma ett bud på samtliga aktier i Måldata AB. De huvudsakliga villkoren för budet innebär att aktieägarna i Måldata erbjöds att för varje 100 B- aktier i Måldata erhålla 75 B-aktier i Sigma. Accepteras Sigmas erbjudande i sin helhet kommer Sigma att sammantaget ge ut 1 647 434 nya aktier av serie B motsvarande en utspädning av antalet aktier i Sigma om 4,8 procent inklusive utgivande av nya aktier till Måldatas huvudaktieägare Gunnar Calais och Ivar Gjärdman enligt avtal med dem innebärande en option för Sigma att inom ramen för erbjudandet förvärva samtliga deras aktier av serie A och B i Måldata mot utgivande av 503 445 aktier av serie B i Sigma. Viktiga tidpunkter för erbjudandet Distribution av prospekt och anmälningssedlar Påbörjas den 14 februari 2000 (prospekt och anmälningssedel kommer även att finnas på Sigmas hemsida www.sigma.se) Anmälningstiden startar 17 februari 2000 Extra bolagsstämma i Sigma 28 februari 2000 Anmälningstiden slutar 8 mars 2000 Likvid genom distribution av 24 mars aktier i Sigma 2000 Carnegie är Sigmas rådgivare i samband med genomförandet av erbjudandet. För ytterligare information kontakta: Anders Johnsson, Ekonomi och administrativ direktör Sigma AB, tel 040-691 70 07, mobiltel 0709-89 80 07 Dan Olofsson, VD Sigma AB, tel 040-691 70 04, mobiltel 0709-89 80 04 Mats Danielsson, D. Carnegie AB, tel 08-676 85 99 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar