Silvent växlar upp och nyanställer 10 personer

Svenska Silvent, en av världens ledande tillverkare av produkter för tryckluft, fortsätter att växa och anställer nu totalt tio personer, varav tre tjänster på huvudkontoret i Borås. Intresset för energioptimering och för att förbättra arbetsmiljön i produktion är stort i hela världen, och för att möta upp detta behov anställer Silvent också i USA, Frankrike och Kina.

– Vi upplever att efterfrågan på våra produkter globalt är stor. För att verkligen nå framgång och göra skillnad på en marknad måste vi dels ha kompetens på plats lokalt, men också se till att företaget som helhet har tillräcklig kapacitet för att möta denna efterfrågan. Därför väljer vi nu att fylla på med ytterligare kompetens framförallt på ingenjörs- och säljsidan men också inom kommunikation, säger Anders Erlandsson, vd på Silvent.

I Borås anställs det en inne- och en utesäljare samt en Digital Project Manager som ska vara med och ansvara för att bygga upp Silvents digitala närvaro.

För att möta den ökade efterfrågan och snabbt kunna erbjuda kundanpassade lösningar, förstärker Silvent på global nivå med en lokalt anställd ingenjör i USA, Kina och Frankrike.

Hälften av det totala antalet nyanställningar sker i USA som är en viktig marknad för Silvent. Utöver en ingenjörstjänst så stärker bolaget upp med tre personer på säljsidan och en person inom kommunikation. Silvent investerar samtidigt i ett modernt, aktivitetsbaserat kontor i Chicago.
– USA är en av våra huvudmarknader och vi lägger nu grunden för en långsiktig satsning där. Förutom att se till att ha kunnig personal, inser vi också att vi behöver bli bättre på att nå ut till rätt målgrupper, och därför rekryterar vi en kommunikationsansvarig i USA, säger Anders Erlandsson.

Kinakontoret med åtta anställda öppnades i januari 2016 och nu anställs även en ingenjör. På sikt räknar Silvent med att den kinesiska marknaden har vuxit till att motsvara cirka 30 procent av företagets omsättning, vilket skulle innebära att den kommer att vara ungefär lika stor som den europeiska respektive den amerikanska marknaden. Ytterligare nyanställningar kommer behövas framöver för att möta den ökade efterfrågan.

Intresset har varit stort och sex av de tio tjänsterna är nyligen tillsatta och processen för de övriga fyra pågår.

För ytterligare information kontakta:
Anders Erlandsson, vd på Silvent, tfn +46 (0)705 27 91 00
Anders Ekhammar, presskontakt på Silvent, tfn +46 (0)707 46 25 79
Bilder för fri publicering kontakta: Anna Hermansson, tfn +46 (0)704 92 93 62
www.silvent.com

Silvent hjälper tillverkningsföretag med energioptimering och förbättrad arbetsmiljö. Huvudkontoret finns i Borås, där all utveckling och forskning sker. I företaget finns en unik kompetens inom området tryckluftsdynamik. Silvents produkter och kundanpassade lösningar för blåsning med tryckluft används av ledande tillverkare och varumärken över hela världen. Idag säljs Silvent i 77 länder och omsatte 125 miljoner kronor under 2016.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Vi upplever att efterfrågan på våra produkter globalt är stor. För att verkligen nå framgång och göra skillnad på en marknad måste vi dels ha kompetens på plats lokalt, men också se till att företaget som helhet har tillräcklig kapacitet för att möta denna efterfrågan. Därför väljer vi nu att fylla på med ytterligare kompetens framförallt på ingenjörs- och säljsidan men också inom kommunikation.
Anders Erlandsson, vd på Silvent.
USA är en av våra huvudmarknader och vi lägger nu grunden för en långsiktig satsning där. Förutom att se till att ha kunnig personal, inser vi också att vi behöver bli bättre på att nå ut till rätt målgrupper, och därför rekryterar vi en kommunikationsansvarig i USA.
Anders Erlandsson, vd på Silvent.