Detaljplan för Nacka Kil 1:5 före detta Graninge Stiftsgård i Boo, Nacka kommun har vunnit laga kraft

Stockholm 2016-01-20

Backastad Omsorg och Silver Life tar nästa steg i sitt samarbete med att skapa ett nytt högkvalitativt boende för äldre i den fantastiska miljö som Graninge erbjuder.

Detaljplanen medger ett vård -och omsorgsboende med 54 lägenheter samt 136 seniorlägenheter.

Silver Life är ett livsboende som vänder sig till personer i senior ålder med varierande behov och efterfrågan av boende, service och vård. Silver Lifes livsboende består av bostäder för de aktiva och vård -och omsorgsboende för de som behöver mer omsorg och vård.

- Att ta nästa steg i utvecklingen av Silver Life i Graninge känns väldigt motiverande, säger Mats Sundbom, VD på Silver Life. Vi går nu in i ett konkret byggprojekt som ger oss möjligheten att öppna Sveriges första Silver Life-anläggning i Nacka under 2017.

- Vi ser fram emot att påbörja byggprojektet med vårdboende och lägenheter och vill passa på att tacka Nacka kommun för det fantastiska samarbete vi haft vid framtagande av detaljplanen i Graninge, säger Henry Fors, VD på Backastad Omsorg.

- Det är ett nytt koncept för äldres boende som nu etableras i Graninge. En sammanhängande boendekedja som kommer att skapa ett livsstilsboende utöver det vanliga och öka valfriheten för de äldre, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.

För ytterligare information:

Mats Sundbom                       Henry Fors                            Mats Gerdau

VD Silver Life                         VD Backastad Omsorg          Kommunstyrelsens ordförande

073-410 16 00                        073-848 78 16                       070-431 92 00

Prenumerera

Dokument & länkar