Personalen tecknar optioner i Simris Alg AB

Vid Simris Algs årsstämma den 11 maj 2017 beslutades att emittera teckningsoptioner till anställda. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning i enlighet med personalens teckningar. Totalt tecknades och tilldelades 122 825 teckningsoptioner varav VD Jonas Regnér 75 000 optioner, befattningshavare i ledningsgruppen 17 908 optioner, och övriga anställda 29 917 optioner. 

Villkoren för teckningsoptionerna motsvarar tidigare års optionsprogram till anställda. Löptiden är fem år och varje option ger rätt till teckning av en aktie till teckningskurs 20:33 kr, motsvarande 130 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 12–25 maj 2017. Optionerna har emitterats till marknadsmässiga villkor till ett pris av 2:75 kr per teckningsoption. Följande antal optioner har tecknats av insynspersoner i ledningen:

Jonas Regner, VD 75 000 optioner
Anna Ternéus, Ekonomichef   5 000 optioner
Daphne Jaeschke, Commercial Director   2 908 optioner
Carmen Peterson, Operations Director   5 000 optioner
Maria Frisk, Global Sales Director   5 000 optioner
Övriga anställda 29 917 optioner

Optionsprogrammet riktade sig enbart till anställda i bolaget. Programmet var inte öppet för styrelseledamöter eller anställda som även är styrelseledamöter. Maximal utspädning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande uppgår till 1,3 procent.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, styrelseordförande Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. Our goal is to be a landmark business for the bio-based economy. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar