Nedbrunna återvinningsföretaget Sims uppbyggt på rekordtid

Sims Recycling Solutions ännu starkare än före katastrofen

Katrineholm, 30 september 2008. Som fågel Fenix har Sims Recycling Solutions Sverige återuppstått ur askan. Numera huserar företaget i en anläggning i Katrineholm som de-facto är större och mer modern än den nedbrunna verksamheten i Norrköping. Och Sims Recycling Solutions har, trots den ödesdigra industribranden, lyckats öka sina åtaganden gentemot kunderna.

Natten till tisdag den 12 juni förra året brann Sims lokaler i Norrköping ner till grunden. Genom en rad alternativa lösningar kunde Sims hålla verksamheten flytande, utan större avbrott eller förseningar, för att därefter påbörja flytten av verksamheten till Scania Bussars före detta lokaler i Katrineholm. Idag, cirka ett år senare, hanterar Sims Recycling Solutions all återvinning via anläggningen i Katrineholm.

– Vi var nöjda med våra lokaler i Norrköping. Tyvärr kunde inte våra lokaler återuppbyggas, inte heller fann vi ändamålsenliga lokaler i Norrköping. Så här i efterhand kan vi konstatera att vi numera befinner oss i lokaler som gör oss än mer konkurrenskraftiga än tidigare, säger Håkan Schede, VD för Sims Recycling Solutions verksamhet i Sverige.

Totalt omfattar området cirka 27 000 kvadratmeter och fakta är att Sims, trots branden, lyckats öka den totala försäljningsvolymen i förhållande till situationen före branden i Norrköping. En bidragande orsak är att Sims relativt nyligen vann tre större affärer, vilka är dock konfidentiellt.

En annan bidragande orsak är att Sims, trots branden, inte har tappat en enda av sina redan befintliga kunder. Genom inhysning i tillfälliga kontorslokaler, etablering av temporära anläggningar i Norrköping samt service från en rad underleverantörer kunde Sims minimera eventuella förseningar i leveranserna och därmed behålla samtliga kunder.

– Det måste vara lite av rekord att på endast ett år gå från att brinna ner till grunden till att vi nu befinner oss i en fullt utbyggd produktionsanläggning. Inte minst med tanke på att vi under denna ytterst speciella period i företagets historia inte har tappat en enda kund. I ett sådant sammanhang vill vi passa på att tacka alla som har hjälpt oss på vägen och bidragit med ovärderligt stöd, säger Danny Pehrsson, försäljningsansvarig på Sims Recycling Solutions.

Förutom all hjälp från omvärlden har Sims personal och ledning dragit en rad viktiga erfarenheter av den katastrofartade händelsen. Bland annat har Sims blivit ännu bättre än tidigare på att uppdatera sina säkerhetsrutiner och genomföra regelbundna brand- och utrymningsövningar, genomgång av säkerhetsutrustning samt utbildning av personal i säkerhetsrelaterade frågor.

Därutöver har Sims också upprättat ingående samarbeten med lokala räddningsverk för att snabbt agera ifall oförutsedda händelser, såsom just en brand eller liknande, inträffar. Sims har också förbättrat sina rutiner för datasäkerhet för att undvika eventuella förluster i samband med en katastrof av något slag. I samband med branden blev det även aktuellt att genomföra en total översyn av de olika försäkringar som omfattar Sims verksamhet i Sverige.

– Vi kan säga att vi nu är färdiga med alla förhandlingar med vårt försäkringsbolag, vilket naturligtvis känns väldigt skönt. Så nu är det bara full fart framåt som gäller, säger Håkan Schede.

I och med att Sims är fullt inflyttat i lokalerna i Katrineholm har all form av verksamhet i Norrköping avvecklats. Som direkt effekt får anläggningen i Katrineholm hantera Sims prestigefulla uppdrag för El-Kretsen, vilket är ett icke vinstdrivande servicebolag som ägs av 21 branschorganisationer inom näringslivet och har över 1 000 anslutna företag.

Den nya produktionsanläggningen i Katrineholm ger alltså Sims utrymme för kraftig expansion. Detta trots att anläggningen i Norrköping hanterade hela 20 000 ton per år.

– Lokalerna ger oss än större möjligheter att hantera specifika kunders behov som sekretess, lager eller annan specialhantering av produkter och material. Jag är särskilt nöjd med vår infrastruktur för logistik- och produktionslösningar, säger Jesper Nyberg, produktionsansvarig hos Sims Recycling Solutions.

Prenumerera

Dokument & länkar