Om oss

SineQra Solutions AB är en helhetsleverantör av molnbaserade IT-lösningar och virtualisering för små- och medelstora företag och organisationer. SineQra tar ett helhetsansvar för sina kunders grundläggande IT-miljö och Internet-förbindelser. Datacenter i Sverige, Tyskland och i USA säkerställer en bred geografisk täckning utan avkall på individens eller företagets integritet. SineQra Solutions AB grundades 2008 och drivs idag av delägarna Lennart Johansson och Patrik Karlsson. SineQra uttalas [Sineku´:ra] http://www.sineqra.com