CATERPILLAR TECKNAR AVTAL MED SINTERCAST

CATERPILLAR TECKNAR AVTAL MED SINTERCAST VÄRLDSLEDANDE MOTORTILLVERKAREN CATERPILLAR, USA, OCH SVENSKA SINTERCAST TECKNAR EXKLUSIVT AVTAL FÖR SERIEPRODUKTION AV KOMPONENTER TILL STORA DIESELMOTORER I KOMPAKTGRAFITJÄRN. Caterpillar, världens största tillverkare av stora motorer i mellanvarvsregistret och en av världens största tillverkare av högvarviga dieselmotorer har tecknat avtal med SinterCast AB (publ), med avsikten att producera motorkomponenter, som cylinderhuvuden och motorblock, i kompaktgrafitjärn (CGI) med användning av SinterCasts processtyrningsteknologi. Samtidigt har Caterpillar placerat en order på ett SinterCast System 2000 att installeras i Caterpillars gjuteri i Mapleton, Illinois, USA. Serieproduktion är planerad att påbörjas i början av 1999. Avtalet är resultatet av en grundlig tvåårig utvärdering av SinterCast- teknologin för att klarlägga dess lämplighet för volymproduktion av komponenter till Caterpillars dieselmotorer. Caterpillar har erfarit fördelarna med kompaktgrafitjärn i begränsad produktion sedan 1985 och har nu fattat det strategiska beslutet att använda SinterCasts teknologi för volymproduktion av CGI. Genom avtalet får Caterpillar tillgång till SinterCasts processtyrningsteknologi samtidigt som det ger SinterCast exklusiv rätt att leverera CGI-teknologi till Caterpillars globala organisation. Caterpillar, ofta omnämnt som världens främsta tillverkare av entreprenad-, gruv-, och jordbruksmaskiner, samt innehavare av ett av världens starkaste och mest kända varumärken, rapporterade försäljningsintäkter om 18,9 miljarder dollar samt vinst om 1,7 miljarder dollar för 1997. Caterpillars Motordivision producerar dieselmotorer med effekter från 54 till 13.600 hk, ämnade för ett brett urval tillämpningar såsom lastbilar, entreprenadmaskiner samt fartygsdieslar. Caterpillars egen årliga gjuterikapacitet överstiger 150.000 ton grå- och segjärn till vilken tillkommer icke obetydliga volymer från underleverantörer. Bertil Hagman, VD och koncernchef för SinterCastgruppen kommenterar: "Kontraktet med Caterpillar, världsledare inom detta industrisegment, är en värdefull referens för SinterCast och bevis på värdet av SinterCasts processtyrningsteknologi. Vi vet att Caterpillar har nått fram till sitt beslut efter omfattande studier och utvärdering av såväl SinterCast som andra möjliga alternativ. Detta kontrakt är betydelsefullt som det första åtagandet från en tillverkare av tunga dieselmotorer att använda kompaktgrafitjärn i stor skala. Genom valet av SinterCasts processtyrningsteknologi bekräftas SinterCasts roll som industriell ledare för framställning av kompaktgrafitjärn. Erkänslan av kompaktgrafitjärn som konstruktionsmaterial samt valet av SinterCast som leverantör av produktionsteknologin är särskilt meriterande då Caterpillar över hela världen ses som en industriell ledare som utnyttjar nya teknologier och är opinionsbildare inom sitt industrisegment." En stor europeisk personbilstillverkare har placerat en order hos det tyska gjuteriet Halberg Guss för produktion av en ny personbilsdieselmotor i CGI. SinterCast har fullbordat en installation och produktion väntas starta i början av 1999. SinterCast har tidigare i år offentliggjort två installationer vid gjuterierna Sakana i Spanien samt VDP i Italien för produktion av stora (10-17 ton) motorblock för stationära dieselmotorer som tillverkas av Allen Power Engineering Ltd, Storbritannien. Dessa anläggningar är nu i produktion. En installation vid gjuteriet Cifunsa i Mexiko, en av Nordamerikas största leverantörer av komponenter till fordonsindustrin, används för närvarande till prototypgjutningar i avvaktan på kundorder för serieproduktion av CGI komponenter. Stockholm den 1 oktober 1998 SinterCast AB (publ) Caterpillar är världsledande tillverkare av stora motorer i mellanvarvsregistret och en av världens största tillverkare av högvarviga dieselmotorer. Den egna årliga gjuterikapaciteten uppgår till över 150.000 ton. Fritt översatt från Caterpillars officiella hemsida: "Vi är ett växande, högteknologiskt globalt företag - redo för nästa århundrade. Vi expanderar i nya riktningar, diversifierar utan att ge avkall på våra kärnkompetenser, vi utvecklar nya produkter, utökar vår marknadstäckning samt erbjuder våra kunder nya och bättre tjänster. Våra moderniserade produktionsanläggningar är effektiva då vi använder oss av de senaste och de bästa processerna samt utnyttjar den bästa informationsteknologin." För ytterligare information om Caterpillar: Internet: http://www.cat.com SinterCast är ett marknadsnoterat svenskt företag som utvecklat och äger SinterCast Processen, ett patenterat processtyrningssystem vilket möjliggör produktion av komponenter i högkvalitativt kompaktgrafitjärn (CGI) i industriell skala. Kompaktgrafitjärn är en mellanform av gjutjärn, vilken kombinerar mycket av gjutbarheten, värmeledningsförmågan och de vibrationsdämpande egenskaperna hos gråjärn med styrkan, vridstyvheten och utmattningsegenskaperna hos segjärn. I dieselmotorapplikationer erbjuder den betydligt högre styrkan, vridstyvheten och nötningsbeständigheten hos CGI i jämförelse med gråjärn, nya möjligheter att öka cylindertrycket, göra viktbesparingar, förbättra ljudabsorption och vibrationer (NVH) samt att allmänt öka motorprestanda. CGI medför också förbättrad cylinderstabilitet, vilket minskar friktionsförluster, oljekonsumtion och miljömässigt skadliga utsläpp. SinterCast Processen och användandet av kompaktgrafitjärn hjälper gjuterier och bilindustri att nå högre miljömål. För ytterligare information om SinterCast: Internet: http://www.sintercast.com För ytterligare information: Bertil Hagman Verkställande direktör och Koncernchef SinterCast AB (publ) Tel: 08-660 7750 eller +44-181-891 8900 Fax: 08-661 7979 eller +44-181-891 8990 E-mail: info@sintercast.com

Prenumerera

Dokument & länkar