Motsägelser i aktiebolagslagen leder till att föreslagen planerad extra bolagsstämma ställs in

Motsägelser i aktiebolagslagen leder till att föreslagen planerad extra bolagsstämma ställs in