SinterCast AB (publ) ordinarie bolagsstämma samt rapporttillfällen under 2000

SinterCast AB (publ) ordinarie bolagsstämma samt rapporttillfällen under 2000. Ordinarie bolagsstämma i SinterCast AB (publ) kommer att avhållas måndagen den 8 maj 2000 kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Sedvanlig kallelse kommer att annonseras i enlighet med bolagsordningen. Bokslutskommuniké för 1999 publiceras den 22 februari 2000. Delårsrapport för januari - mars publiceras den 8 maj 2000. Delårsrapport för januari - juni publiceras den 23 augusti 2000. Delårsrapport för januari - september publiceras den 14 november 2000. En aktieägardag arrangeras hos SinterCast Technologies AB i Katrineholm den 7 juni 2000. Stockholm den 25 januari 2000 SinterCast AB (publ) SinterCast AB (publ) Tel: +46 8 660 7750 Box 10203 Fax: +46 8 661 7979 SE-100 55 Stockholm e-post: info@sintercast.com Sweden websida: http://www.sintercast.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00760/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar