SinterCast Interim Report January-September 1999

SINTERCAST DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 Marknadsansträngningarna för att säkerställa ett kommersiellt genombrott för SinterCast har fortsatt under perioden. Kundproduktion - om än i liten skala - har påbörjats. Kompaktgrafitjärn är accepterat som ett nytt motormaterial Ett antal motorer har som prototypkonstruktioner tillverkats med komponenter i kompaktgrafitjärn (CGI) för att möta krav på förbättrade motorprestanda. Användning av CGI i motorapplikationer har offentliggjorts av Allen Power Engineering (del av Rolls Royce gruppen), Audi, BMW, Caterpillar, DAF, Daimler Chrysler och Nissan Diesel. Många gjuterier har skaffat sig erfarenhet av kompaktgrafitjärnproduktion med användning av SinterCasts metod, men även med alternativa tekniker, tillfyllest för prototypgjutningar och småskalig produktion. SinterCast har utvecklat den mest erkända och bevisade metoden att i storskalig produktion tillverka komplexa komponenter i kompaktgrafitjärn med hög och jämn kvalitet. Maskinbearbetning Det av motorindustrin definierade kvarvarande tekniska hindret för storskalig produktion är maskinbearbetning. Intensivt arbete för att nå en acceptabel lösning på denna, specifikt avseende höghastighetscylinderborrning, fortsätter. Detta arbete pågår hos bil- och motortillverkare runt om i världen. I Europa har SinterCast bidragit till bildandet av ett maskinbearbetningskonsortium bestående av fordonstillverkarna Audi, BMW, Daimler Chrysler, Ford Europa, Opel och Scania samt de tyska gjuterierna Brühl, Fritz Winter och Halberg. Konsortiet genomför maskinbearbetningstester hos Tekniska Universitetet i Darmstadt och vid Fraunhofer-Institutet i Dresden. Den senaste utvecklingen ger anledning att förvänta att motorindustrins minimikrav på en verktygslivslängd om ett skift kan komma att mötas. En sammanfattning av de senaste framstegen kommer att presenteras på SinterCasts årliga seminarium, som anordnas 24-25 november 1999 i Tyskland. Detta är ett samarrangemang med AVL, världsledande konsulter inom motorkonstruktion. Som uppföljning av det europeiska seminariet genomförs ett antal individuella kundspecifika mini-seminarier i USA, Japan och Korea under december månad. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00150/bit0003.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00150/bit0002.xls Tabeller