SinterCast sätter serieproduktionsrekord under andra kvartalet


             * Serieproduktion på 1,65 miljoner motorekvivalenter i årstakt
 * Serieproduktionsstart för två nya program inom tunga fordon
 * Förproduktion av första bensinmotorn i CGI pågår enligt plan

[Stockholm, 10 juli 2013] - Alla motortyper för fordon gav ökande bidrag vilket
gav SinterCast serieproduktionsrekord på 1,65 miljoner motorekvivalenter i
årstakt under andra kvartalet 2013. Produktionen översteg det tidigare rekordet
på 1,6 miljoner motorekvivalenter som uppnåddes under första kvartalet 2012.
Rekordet motsvarar en ökning på mer än 35 % sedan 2012 års slut. Andra
kvartalets produktion lyftes upp av de fortsatt starka bidragen från Audis och
Fords V-dieslar i Europa och från ökningen av VM Motoris V-diesel i förberedelse
inför försäljningsstarten av Jeep Grand Cherokee SUV och Ram 1500 lätt pick-up i
USA. Även tunga fordon bidrog till ökningen genom den fortsatta återhämtningen
av Navistar 13 liter Big Bore motorblock i USA och genom serieproduktionsstarten
av två nya motorblock till tunga fordon för två ännu ej namngivna  europeiska
fordonstillverkare. I rekordproduktionen ingår även bidrag från den pågående
förproduktionen av den första bensinmotorn i CGI, som fortsatt är planerad för
serieproduktionsstart under den andra delen av året.

"Produktionen under andra kvartalet var hög och jämn, då alla tre månader hade
produktion som översteg det tidigare rekordet på 1,6 miljoner motorekvivalenter.
Detta  återbekräftar möjligheten för nuvarande serieproduktionsprogram att
överstiga 2 miljoner motorekvivalenter vid full volym" säger Steve Dawson, vd
för SinterCast. "Efter en svår period under andra delen av 2012 för tunga
fordon, är det särskilt glädjande att se en återhämtning i de etablerade
lastbilsprogrammen och att se produktionsstarten av två nya tunga motorblock
under det andra kvartalet. Återhämtningen inom den tunga sidan tillsammans med i
närtid ökat antal fältförsök, installationsförhandlingar och leveranser av
förbrukningsmaterial, ger en positiv grund inför den andra halvan av året."


Dr Steve Dawson

Vd

Tel:   +46 8 660 7750

E-post: steve.dawson@sintercast.com
SinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från
2 kg  till  17 ton,  alla producerade med samma processtyrningsteknologi.
Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron
Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General
Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia,
Lancia, Land Rover, MAN, Maserati, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën,
Renault, Rolls-Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen,
Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm
på  Small  Cap-listan.  (Stockholmsbörsen:  SINT).  För  mer information:
www.sintercast.com

                   SLUT

Prenumerera

Dokument & länkar