University of Alabama installerar SinterCast teknologi för projekt finansierat av amerikanska energidepartementet


            

 * Amerikanska energidepartementet driver projekt om materialoptimering som
  tilldelats Caterpillar
 * Utveckling av höghållfast kompaktgrafitjärn för de största motortyperna
 * Installation av SinterCast Mini-System 3000 planerad sommaren 2013

[Birmingham och Stockholm, 19 april 2013] - Obama-administrationen tillkännagav
den  22 mars  2012 att  14,2 miljoner  dollar  avsätts  för att utveckla
lättviktsmaterial till de mest utvecklade fordonen. Därefter har det amerikanska
energidepartementet tilldelat Caterpillar Inc 3,5 miljoner dollar för utveckling
av höghållfasta gjutlegeringar för de största motortyperna. Som en del av det
treåriga projektet, kommer Caterpillar att samarbeta med University of Alabama i
Birmingham  (UAB)  för  att  undersöka  och  utveckla  nya legeringar i
kompaktgrafitjärn (CGI). UAB har därtill slutit ett avtal med SinterCast om att
installera ett Mini-System 3000 i laboratoriet hos UAB Material Science &
Engineering. Installationen planeras till sommaren 2013. SinterCast kommer även
att bistå med fri teknisk support under projekttiden. Syftet med projektet är
att utveckla kostnadseffektiva höghållfasta gjutna material, som kan möjliggöra
en ökning av effektuttaget (hästkrafter/kilo) i framtiden och öka den termiska
verkningsgraden i de största dieselmotorerna.

"Detta  projekt  bekräftar  återigen  behovet  av fortlöpande framsteg i
motorprestanda och verkningsgrad, och behovet av att avancerade material stödjer
projektets syften, samtidigt som kraven på livslängd och utsläpp ska uppfyllas.
Dessa krav - och möjligheter för CGI-tillväxt - är särskilt tillämpliga i
komponenter för tyngre motorer som i detta projekt definieras som motorer med
mer än 350 hästkrafter inom slagvolymsintervallet 10 till 17 liter", säger Dr
Steve Dawson, vd för SinterCast. "Med bakgrund av vår framgångsrika erfarenhet
av kompaktgrafitjärn i komponenter för tunga fordon, ser vi fram emot denna
unika möjlighet att göra snabba materiella framsteg."

 Dr Steve Dawson

 President & CEO

 Tel:   +46 8 660 7750

 E-post: steve.dawson@sintercast.com


Med fler än 11 000 studenter och 6 000 doktorander är University of Alabama i
Birmingham  ett  internationellt  välrenommerat  forskningsuniversitet  och
medicinskt centrum. UAB erbjuder ett komplett utbud av akademiska program,
inklusive 137 masterprogram och är den största arbetsgivaren i Alabama med en
årlig ekonomisk verkan på över 5 miljarder dollar. Metallavdelningen hos UAB har
mer än 20 års erfarenhet av att bedriva forskning kring gjutjärn, finansierat av
industrin, energi- och försvarsdepartementen. Genom dessa forskningsprojekt har
UAB utvecklat tekniker för laboratorieproduktion och karaktärisering av grå-,
seg- och kompaktgrafitjärn. UAB har två laboratorier för gjutning - ett på 185
kvadratmeter och ett på 890 kvadratmeter. Utrustningen för att smälta järn
inbegriper en strömförsörjning på 175 kW, och två ugnar med 225 kg respektive
45 kg kapacitet. Utrustningen för karaktärisering av mikrostruktur inbegriper
metallmikroskop   och   stereomikroskop   med   digitalkameror   och
bildbehandlingsprogram. Ytterligare kapacitet är svepelektronmikroskop (SEM) och
program för gjutsimulering och beredning. Avdelningen är för närvarande aktiv i
flera olika projekt relaterade till teknisk vetenskap om metallers stelning. För
mer information: www.uab.edu

SinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från
2 kg  till  17 ton,  alla producerade med samma processtyrningsteknologi.
Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron
Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General
Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia,
Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-
Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och
Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small
Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com
SLUT

Prenumerera

Dokument & länkar