Enklare att köpa tjänster av managementkonsulter med ny europeisk standard

I Sverige upphandlas årligen konsulttjänster inom managementområdet för omkring
7 miljarder kronor. Nu finns gemensamma riktlinjer som beskriver ”best practice” som kan användas som vägledning till underlag, anbud och utvärdering av tjänsterna. SIS, Swedish Standards Institute har samlat de svenska intressenterna i det europeiska standardiseringsarbetet.

Nu finns en europeisk standard som visar hur managementkonsultföretag kan beskriva sina tjänster på ett tydligt och enhetligt sätt. Med ökad tydlighet blir det enklare att jämföra olika företag och det ger tryggare upphandlingar.

– Alla vinner på att utgå från en gemensam struktur vid upphandling av management-konsulttjänster. Vi hoppas att den nya standarden ökar insikten om att tjänsterna bygger på öppenhet, samverkan och kompetensutbyte mellan köpare och säljare. Syftet är att uppdraget ska genomföras på ett effektivt sätt utifrån de verkliga förutsättningarna som gäller i det enskilda fallet för att realisera målet med uppdraget. Större öppenhet ger en mer effektiv process som blir billigare för både köpare och säljare, säger Lars Aspling i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter som varit svensk representant och sakkunnig i den tekniska kommitte som i tre år arbetat med utformingen av den nya europeiska standarden.

Standarden innehåller rekommendationer för att förbättra specifikationer, genomförande, godkännande och avslut. Vägledningen bygger på erfarenheter från managementkonsultföretag
i hela Europa och kan användas av alla managementkonsulter oavsett storlek eller inriktning.

Sverige har varit drivande i det internationella arbetet inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen. Standarden heter Managementkonsulttjänster SS-EN 16114:2011 och finns att köpa hos SIS på svenska och engelska.

För ytterligare information:
Lars Aspling, Certified Management Consultant, CMC lars@asplingkonsult.se
Lars Bonnevier, projektledare SIS, 08-555 520 41, lars.bonnevier@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

Sveriges Managementkonsulter, www.samc.se

 

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Dokument & länkar