Hjärtstartare räddar liv – ny standard på gång

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd. Det är avgörande att det finns någon i närheten som är kunnig i hjärt- och lungräddning eller att det finns tillgång till en hjärtstartare. Nu tar SIS, Swedish Standards Institute fram nationella riktlinjer för hjärtstartare.

Hjärtstartare finns bland annat på gym, flygplatser, hotell och restauranger samt på många arbetsplatser.

Nu tar SIS fram riktlinjer för hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara ”hjärtsäker” vad gäller drift, underhåll och utbildning.

– Vi ska ta fram gemensamma riktlinjer för hjärtstartare som är placerade ute på arbetsplatser och offentliga miljöer utanför sjukvården. Målet är att kvalitetssäkra användandet och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS.

Standarden ska definiera och ställa krav på vad som är en hjärtsäker plats och specificera formerna för utbildning och underhåll. Hjärt-Lungfonden har ordförandeposten i standardiseringsarbetet.

– Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och bara 500 överlever. Målet med kommitténs arbete är att öka antalet hjärtsäkra platser och hjärtstartare för att kunna rädda fler liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Förutom Hjärt-Lungfonden deltar representanter för vården, tillverkare och utbildare i standardiseringsarbetet. Alla företag och organisationer som vill vara med och påverka riktlinjerna är välkomna att höra av sig till SIS.

– För att en plats ska vara hjärtsäker är det viktigt att tillverkare, användare, sjukvårdspersonal med flera är överens om vad som ska finnas på plats. SIS samlar i ett första steg nationella aktörer men ser också arbetet som grund för internationell standardisering inom området, säger Charlotta Nilsson, vd för SIS.

För mer information, kontakta:
Tuula Cammersand, projektledare SIS, 08-555 520 59, tuula.cammersand@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se
Anna Sjödin, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, 08-566 242 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Mer om SIS:

  • SIS är den största svenska standardiseringsorganisationen och Sveriges medlem i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala standardiseringsorganisationen ISO.
  • Läs mer om gemensamma riktlinjer för hjärtstartare på sis.se
  • Gilla oss på Facebook och följ oss Twitter

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2012 MSEK 243 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Media

Media

Snabbfakta

SIS är den största svenska standardiseringsorganisationen och Sveriges medlem i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala standardiseringsorganisationen ISO.
Twittra det här

Citat

– Vi ska ta fram gemensamma riktlinjer för hjärtstartare som är placerade ute på arbetsplatser och offentliga miljöer utanför sjukvården. Målet är att kvalitetssäkra användandet och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas.
Tuula Cammersand, projektledare på SIS
– Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och bara 500 överlever. Målet med kommitténs arbete är att öka antalet hjärtsäkra platser och hjärtstartare för att kunna rädda fler liv.
Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
– För att en plats ska vara hjärtsäker är det viktigt att tillverkare, användare, sjukvårdspersonal med flera är överens om vad som ska finnas på plats. SIS samlar i ett första steg nationella aktörer men ser också arbetet som grund för internationell standardisering inom området.
Charlotta Nilsson, vd för SIS.