Ny guide ska stoppa farliga ämnen i sommarsandalerna

Skor och sommarsandaler kan innehålla giftiga ämnen. SIS, Swedish Standards Institute, deltar nu i ett internationellt standardiseringsarbete för att göra skor säkrare. En ny guide för producenter och återförsäljare är på väg.

Riskabla ämnen i sandaler och skor har fått stor uppmärksamhet i olika undersökningar de senaste åren. De riskabla ämnena kan vara till exempel färgämnen eller tungmetaller. En ny rapport som tagits fram inom det internationella standardiseringssamarbetet ska hjälpa till att få bukt med problemet.

– Rapporten ger en samlad bild av vilka kemikalier som är otillåtna och som kan finnas i skor. Det finns också en beskrivning av riskerna med dessa ämnen. Rapporten klargör dessutom hur tester ska gå till, säger Reidun Löwendahl, projektledare på SIS.

Rapporten kan liknas vid ett lättillgängligt uppslagsverk.

Behovet är stort enligt Maria Sandow, branschansvarig på Svensk Handel och ordförande i den tekniska kommitté som arbetar med frågorna i Sverige. 

– EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, ställer mycket höga krav på kunskapsnivån hos både tillverkare och butiker. Därför kommer det här dokumentet i rätt tid.

Producenter och återförsäljare kan till exempel använda listan för att se vilka ämnen man bör vara vaksam på i olika typer av skor. Skor kan innehålla många olika material som läder, textil, plast, trä, papper och gummi. Det innebär i sin tur att det kan finnas många olika kemikalier i tillverkningsprocessen.

– Ingen ska bli sjuk av att bära skor och vi vill heller inte att någon ska bli sjuk av att tillverka dem. De som importerar skor eller arbetar med skor i handeln har nytta av att känna till vilka ämnen som kan vara skadliga, varför de är farliga, hur de kan spåras i produkterna och vilken lagstiftning och gränsvärden som gäller, säger Maria Sandow.

Rapporten tar till exempel upp mjukgörande ftalater och AZO-färgämnen som misstänks vara cancerframkallande. Under sommaren avslutas en remissrunda bland alla deltagande länder. I höst väntas den färdiga rapporten FprCEN ISO-TR 16178 Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter.

För ytterligare information:
Reidun Löwendahl, projektledare SIS, 08-555 521 57, 070-710 60 91
Maria Sandow, branschansvarig Svensk Handel, 010-471 86 39
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 070-948 06 74

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Dokument & länkar