Seminarium: Europastandard för säkrare bevishantering

Vi på SIS vill ta ett samhällsansvar tillsammans med våra medlemmar. Därför är vi med och tar fram en standard inom kriminalteknik som bland annat säkrar bevis på brottsplatser, vilket löser fler brott i Sverige och inom EU. Välkommen till ett seminarium den 17 april där du träffar Dan Larsson från FRA, Barbro Jönsson f.d. åklagare och Leif GW Persson.

- Snart kommer vi kunna bekämpa brottsligheten på ett mer effektivt sätt i Sverige och inom EU. Vi hjälper organisationer att säkra bevishämtningen genom standardisering, så att vi tillsammans kan ta vårt samhällsansvar, säger Charlotta Nilsson, vd, SIS.

Läs mer på www.sis.se/sisseminarium

Eller kontakta pressansvarig Erika Messing, erika.messing@sis.se, 0709-480674.

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2012 MSEK 243 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.