Seminarium: Kvalitet och standarder som stöd och verktyg i offentligt finansierade verksamheter

Offentligt finansierade verksamheter står inför en rad utmaningar i framtiden. Ökade behov, begränsade resurser och en åldrande befolkning är bara några exempel. Om vi väljer att se utmaningar som möjligheter kan vi ta oss an dessa med standarder och standardisering som verktyg. Detta används redan idag i stor utsträckning, bland annat för att mäta och bedöma kvalitet och som stöd vid offentliga upphandlingar.

På SIS seminarium den 18 april, från kl 13:30 och framåt, får du lyssna till en rad välkända profiler, från både offentlig sektor och näringslivet, där begreppet kvalitet står i fokus hos respektive talare. Seminariet är på Rival vid Mariatorget i Stockholm.

Talare:
Mikael Sjöberg, Generaldirektör Arbetsmiljöverket
Dan Andersson, Samhällsdebattör och f.d. chefekonom på LO
Gunnar Larsson, Generaldirektör Konsumentverket
Mikaela Valtersson,Vice VD Kunskapsskolan och f.d. riksdagsledamot för Miljöpartiet
Claes Tingvall, Trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket

Se hela programmet här: http://www.sis.se/18april

Anmälan till: Erika Messing, erika.messing@sis.se

 

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.