SIS i Almedalen - Det globala spelet om socialt ansvarstagande

I fyra års tid har världen samlats för att gemensamt ta fram en ny global standard, ISO 26 000, för socialt ansvarstagande. Nu börjar den blir klar. Uppslutningen har varit enorm, med 91 länder som deltagit aktivt, och inte mindre än 600 personer involverade i arbetet. Nu i slutskedet när detaljerna ska på plats börjar det globala spelet visa sig tydligt. Det är SIS, Swedish Standards Institute som leder det globala arbetet.

Det finns flera initiativ till riktlinjer och märkningar på marknaden. Det unika med ISO 26000 är att den ger konkret vägledning till hur en organisation ska agera för att ta socialt ansvar. Projektet samlar också många av de andra initiativen eftersom FN, WHO, GRI med flera är med i arbetet. Den färdiga standarden baseras på ett antal grundprinciper som inkluderar ansvar för inverkan på samhälle och miljö, transparens i beslut och aktiviteter som påverkar andra, etiskt beteende samt respekt för lagar, internationella normer och mänskliga rättigheter. –Den färdiga standarden kommer att fungera som ett konkret verktyg för företag och organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Grunden för hela arbetet är en rekordstor internationell intressentdialog, där näringslivet medverkar tillsammans med myndigheter, ideella organisationer och fackföreningar, säger Bengt Rydstedt, projektledare på SIS. Den 30 juni arrangerar SIS ett lunchseminarium om socialt ansvarstagande och ISO 26 000 i Almedalen på Gotland. Scenen är Miljöaktuellts Arena i Visby Hamn och seminariet pågår mellan kl 11.30-12.45. Seminariet kommer handla om det globala spelet när det gäller socialt ansvarstagande och hur ISO 26000 kommer att fungera i praktiken. Publiken kommer också att få vara med och ta ställning till olika dilemman kopplade till socialt ansvarstagande. De som medverkar är Anna Linusson, Miljöchef på Stockholms Läns Landsting, Reino Fridh, Regionchef på Sensus, Elisabeth Ekener Petersen, Hållbarhetsexpert på WSP, Bengt Strömstedt, Miljöchef på FMV, Sandra Atler, Jurist på ECPAT och Bengt Rydstedt, projektledare på SIS. Moderator är Pelle Törnberg, frilansjournalist. För ytterligare information: Bengt Rydstedt, projektledare SIS, tfn 08-555 520 28, 0707-42 06 02, bengt.rydstedt@sis.se Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, 070-266 87 26, victoria.jonsson@sis.se

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Prenumerera