Skräddarsydd standard hjälper små företag bli miljöanpassade

Små och medelstora företag och organisationer kan nu få hjälp att arbeta miljöanpassat. En ny standard vägleder genom de olika stegen i miljöarbetet. De standarder som hittills har funnits har ibland upplevts som svåra att använda för mindre organisationer. Den nya standarden innehåller konkreta exempel och finns i en svensk översättning från SIS, Swedish Standards Institute.

Stora företag och organisationer har ofta ett miljöledningssystem, vilket hjälper dem att hitta hållbara lösningar. Situationen är annorlunda för många små och medelstora organisationer.

– Många saknar ett miljöledningssystem, trots att det skulle kunna vara lönsamt. Minskad miljöpåverkan ger minskade kostnader för till exempel råvaror och energi. Dessutom kan miljöarbetet leda till bättre kundrelationer, säger Karin Bagge, projektledare på SIS.

Nu finns en ny standard som särskilt riktar in sig på de små och medelstora organisationerna. Den skiljer sig från de standarder som redan finns på området, bland annat genom att den är mer praktiskt inriktad.

– De standarder som funnits hittills pekar på vilka mål man ska uppnå. Det fungerar bra för stora organisationer som har egna experter. Men den nya standarden ger istället konkret vägledning för hur man ska gå tillväga, vilka steg man ska ta på vägen, säger Curt Henricson, ordförande i den kommitté som arbetat med frågan på SIS.

Den nya standarden innehåller också praktiska exempel och råd om hur miljöarbetet ska förankras hos ledningen. Standarden innehåller förslag på olika steg i miljöarbetet.

– Tanken är att standarden ska gå att införa successivt. Då kan man utvärdera efter hand om det blir lönsamt och se vilka miljöförbättringar man får. Det är bättre än att ta sig vatten över huvudet och försöka göra allt på en gång, säger Karin Bagge.

Standarden, som kan anpassas för olika branscher, är en ISO-standard och heter ISO 14005, Stegvis införande av miljöledningssystem. Den fungerar som en vägledning. De företag som vill certifieras använder sig precis som tidigare av ISO 14001.

För ytterligare information:

Curt Henricson, ordförande i den tekniska kommittén, 0705-85 53 73

Karin Bagge, projektledare SIS, 08-555 520 86, karin.bagge@sis.se

 

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Dokument & länkar