Standarder ger fler och säkrare ”molntjänster” – SIS samarbetar med EuroCloud Sweden och Cloud Sweden

SIS, Swedish Standards Institute samarbetar med EuroCloud Sweden och Cloud Sweden för att definiera standarder och begrepp inom området ”molntjänster”. Gemensamma standarder är en förutsättning för att driva utvecklingen framåt och underlätta användningen av nya tjänster.

Standardiseringsorganisationen SIS, branschorganisationen EuroCloud Sweden och nätverket Cloud Sweden har inlett ett samarbete inom området ”molntjänster” eller ”Cloud Computing”. Samarbetet gäller på nationell nivå och syftet är att ta tillvara varandras erfarenheter och kompetens. Målet är att hitta nya lösningar och skapa bra förutsättningar för utveckling av säkra molntjänster.

SIS startar en ny kommitté för arbetet, TK 542 IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster. Talesperson för kommittén är Anders Kingstedt på Ecru:

– Målet är att samla svenska intressenter som vill vara med och påverka arbetet med nya standarder både nationellt och internationellt. Gemensamma standarder samt ensade begrepp och terminologier är en förutsättning för utvecklingen av tjänster och de kommer även att förenkla upphandlingar, säger Anders Kingstedt.

För ytterligare information:
Anders Kingstedt, talesperson SIS kommitté TK 542 IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster, 070-272 03 04 anders.kingstedt@ecru.se,
Inger Gran, CEO Dataföreningen Stockholm och Cloud Sweden, 08-58 74 34 37, inger.gran@dfs.se
Michael Abrahamsson, Styrelseordförande EuroCloud Sweden, 070-789 49 00, Michael.abrahamsson@eurocloud.se,
Patrick Lindén, projektledare SIS/TK 542, 08-555 521 56, patrick.linden@sis.se

Om organisationerna:

SIS kommitté, TK 542 IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster
Inom området ”molntjänster” eller ”Cloud Computing” deltar SIS i det internationella standardiseringsarbete som pågår inom ramen för ISO/IEC JTC 1/SC 38 och samarbetar med Cloud Sweden och EuroCloud Sweden för att tillsammans driva svenska intressen i frågor som rör IT-molnet. SIS projekt drivs i grupper och kommittéer som arbetar fram överenskommelser, standarder och specifikationer. Deltagare i SIS/TK 542 är SineQra, Ecru Consulting, Microsoft Sverige, IBM, NEC Scandinavia, Cloudmore och ExcericonGroup. Deltagandet är öppet för alla marknadens aktörer.

Cloud Sweden
Dataföreningens initiativ Cloud Sweden ska vara den naturliga, oberoende, kontaktpunkten kring kompetensfrågor i molnet. Som sådan ska nätverket främja utvecklingen för en säker resa mot molnet. Cloud Sweden vill sätta Sverige i ledningen för utvecklingen och sprida vår kompetens vidare i Europa. Nätverket arbetar för att ta fram kriterierna för en bra molntjänst utifrån ett teknik-, juridik-, avtals-, verksamhets- och säkerhetsperspektiv där slutkundens/-användarens intresse alltid ligger i fokus. Cloud Sweden är öppet för alla att engagera sig i utifrån Dataföreningens ”code of conduct” och allt som publiceras tas fram under en Creative Commons Licens 3.0, Erkännande-dela-lika.

EuroCloud Sweden
EuroCloud Sweden är ett branschorgan för aktörer inom Cloud Computing-industrin. EuroCloud finns i 22 europeiska länder och arbetar aktivt för att öka medvetenhet och kunskap om Cloud Computing främja nätverkande mellan aktörer, representera medlemmarna i dialog med EU/Europakommisionen, myndigheter/stat/kommun samt andra intresseorganisationer i samhället. EuroCloud Sweden utgör ett nav som förbinder konsumenters perspektiv, krav och behov med de intressen som Cloud Computing-industrin har. 

 

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Dokument & länkar