Större fokus på ledningens ansvar med nya miljöledningssystemet ISO 14001

Den nya versionen av världens i särklass mest använda standard för miljöfrågor, ISO 14001, är här. ISO 14001 är en världsstandard som används av allt från enmansföretagare till stora koncerner. Den nya versionen hjälper till att skapa hållbara affärsmodeller och sätter stor vikt vid riskhantering. Nya 14001 ställer stora krav på alla certifierade organisationer, men många förbereder sig nu och står i startgroparna att kunna omcertifiera sig.

Det finns 324 148 certifikat utfärdade i 170 länder varav 5 000 i Sverige. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

– En stor förändring i den nya versionen är att man som organisation förväntas påverka den värdekedja man ingår i genom att ställa krav eller uppmana andra att minska sin miljöpåverkan. Det kan låta som en rejäl utmaning men nya 14001 rymmer också många strategiska och affärsmässiga värden om man gör det i samråd med sina leverantörer och andra intressenter – och på en rimlig nivå, säger Marcus Ihre, projektledare för ISO 14001 på SIS, Swedish Standards Institute.

Några nyheter i ISO 14001

  • Gemensam struktur av de nya versionerna av ledningssystemen för miljö och kvalitet.
  • Ökat ansvar för ledningen.
  • Nya centrala begrepp, livscykelperspektiv och miljöprestanda

Den engelska versionen publicerades den 15 september och nu finns alltså den svenska översättningen från SIS, Swedish Standards Institute klar. Deltagare från SIS kommitté för miljöledning, från många olika typer av organisationer och branscher, har lagt ner mycket tid och engagemang för att få den svenska översättningen att bli så lättillgänglig och begriplig som möjligt.

Övergångsperioden för alla organisationer som ska omcertifiera sig enligt de nya kraven är tre år från den 15 september 2015.

Läs mer och ladda ned den översatta standarden här: http://www.sis.se/standard/std-8017305 

Mer information
Kontakta SIS Projektledare Marcus Ihre, 0709 - 48 06 61.
Pressansvarig SIS, Emelie Robertsson, 0704 - 26 05 91.

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en del av det europeiska (CEN) och globala (ISO) nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder främjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2014 MSEK 240 och har cirka 160 anställda.

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Media

Media

Citat

– En stor förändring i den nya versionen är att man som organisation förväntas påverka den värdekedja man ingår i genom att ställa krav eller uppmana andra att minska sin miljöpåverkan. Det kan låta som en rejäl utmaning men nya 14001 rymmer också många strategiska och affärsmässiga värden om man gör det i samråd med sina leverantörer och andra intressenter – och på en rimlig nivå.
Marcus Ihre, projektledare för ISO 14001 på SIS, Swedish Standards Institute